Zaburzenia współwystępujące z ASD

W odniesieniu do całościowych zaburzeń rozwoju o chorobach i zaburzeniach współistniejących możemy mówić w rozumieniu dwojakim. Po pierwsze możemy mieć na myśli choroby czy zespoły uwarunkowane genetycznie, w których obraz kliniczny może spełniać kryteria całościowego zaburzenia rozwoju pod postacią autyzmu klasycznego lub atypowego. Do takich chorób należą:

– Stwardnienie guzowate (ASD występuje u 25 %)

– Zespół kruchego chromosomu X ( 30%)

– Zespół Smith- Lemli- Opitz (ponad 60 %)

– Zespół Angelmana (ponad 50 %)

– Zwiększone ryzyko wystąpienia ASD (autism syndrom disorder) występuje również w:

– Chorobie Recklinghausena

– Zespole Williego- Pradera

– Dystrofii mięśniowej Duchenne’a

– Zespole Downa

Po drugie, dziecko może spełniać kryteria całościowego zaburzenia rozwoju i jednocześnie prezentować różnego rodzaju zaburzenia współwystępujące, do których należą:

– ADHD

– dysgrafia

– dysleksja

– dyspraksja lub rozwojowe zaburzenie koordynacji

– echolalia

– pozawerbalne zaburzenia uczenia się

– obsesyjne zaburzenie kompulsywne

– Zespół Tourette’a

– motoryczny (ruchy)

– głosowy (dźwięki, wyrazy)

– behawioralny (czynności)

Do klasycznych symptomów pozwalających na rozpoznanie całościowego zaburzenia rozwoju oraz w/w zaburzeń z nim współwystępujących bardzo często dołączają się również innego rodzaju problemy somatyczne i behawioralne, do których w szczególności należą:

– niechęć do jedzenia lub bardzo ograniczony repertuar żywieniowy

– problemy ze snem

– bóle brzucha

– biegunki lub zaparcia

– niewrażliwość na ból

– częste infekcje górnych dróg oddechowych

– często pojawiająca się wydzielina z nosa

– reakcje alergiczne

– wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe

– agresja

– autoagresja

Przewiń do góry
Skip to content