NAVIGACJA- autorski model terapeutyczny

NAVICULA zatrudnia doskonale przygotowany merytorycznie zespół specjalistów. Wśród ponad 120 osobowej kadry placówki funkcjonuje kilka zespołów superwizyjnych i  szkoleniowych, pod okiem których młoda część załogi stale się uczy dobudowując do swojej wiedzy zdobytej podczas studiów kierunkowych a także podczas szkoleń specjalistycznych praktykę zawodową, dającą właściwą bazę do skutecznych działań terapeutycznych. Placówka w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne ( 12 lat ) wypracowała własny model pracy terapeutycznej. W  ramach autorskiego modelu w NAVICULA – Centrum prowadzone są dwa programy terapeutyczne: Program Navigacja oraz Program Navigacja – kompleks.

Navigacja –  to program przeznaczony dla pacjentów, którzy są pod edukacyjną opieką placówek integracyjnych lub masowych. Oferta Centrum w ramach tego programu obejmuje:

1. Stałą, wieloletnią opiekę merytoryczną Terapeuty Prowadzącego, który konstruuje programy terapeutyczne dla dziecka, pełniąc rolę koordynatora terapii i  edukacji. Programy omawia i  konsultuje ze  wszystkimi specjalistami z Zespołu Terapeutycznego, którzy pracują z danym dzieckiem oraz rzecz jasna z  jego Rodzicami. Jest mentorem i przewodnikiem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny.

2. Blok zajęć w  ramach realizacji PTR-ów w  wymiarze do  30  h miesięcznie, dostosowanych do aktualnych potrzeb dziecka (początkowo głównie indywidualnych, później w diadzie terapeutycznej, na końcu w formie zajęć grupowych).

3. Programy generalizujące i utrwalające efekty terapii do pracy w domu lub placówce macierzystej.

4. Stały kontakt z  placówką macierzystą i  pomoc nauczycielom w  zorganizowaniu odpowiednich warunków do nauki dla dziecka w jego szkole i klasie.

5. Szkolenia, warsztaty, treningi kompetencji dla rodziców, rodzeństwa oraz nauczycieli i wychowawców z placówek macierzystych.

6. Możliwość korzystania przez rodziny z moderowanych grup wsparcia.

7. Imprezy integracyjne, w których może brać udział zarówno dziecko, jak i jego rodzina.

8. Wsparcie socjalne dla rodzin.

 

9. Możliwość uczestniczenia w  programie biomedycznym i  konsultacjach dietetycznych.

 

Navigacja –  kompleks to program przeznaczony dla dzieci, które są pod

opieką Przedszkola Terapeutycznego lub placówek edukacyjnych NAVICULA – Centrum, w  których realizują obowiązek szkolny. W  ramach tego programu dziecko otrzymuje wszystko to, co dzieci w programie Navigacja plus edukację i treningi poznawczo-behawioralne w relacji 1:1, w wymiarze minimum 25 godzin tygodniowo.

Podpisanie z placówką kontraktu na udział w którymkolwiek z Programów modelu Navigacja wyklucza możliwość uczestniczenia w jakichkolwiek zajęciach terapeutycznych poza NAVICULA- Centrum, które nie mogą być nadzorowane przez Terapeutę Prowadzącego. Model Navigacja zakłada maksymalną kompatybilność wszelkich oddziaływań ( placówka specjalistyczna, placówka edukacyjna, dom rodzinny ), co jest możliwe jedynie wtedy, gdy wszystkie oddziaływania terapeutyczne, którym poddawane jest dziecko i jego rodzina pozostają pod kontrolą jednego Zespołu, którego koordynatorem w każdym przypadku jest Terapeuta Prowadzący. To on decyduje, co w danym momencie jest dla dziecka najważniejsze, jakie zajęcia powinno dziecko mieć w programie, który nurt terapeutyczny winien przeważać w relacji z dzieckiem, jakie kolejne kroki będziemy planować, na co w danej chwili trzeba zwrócić szczególną uwagę. Terapeuta Prowadzący zawsze działa współpracując z resztą Zespołu i Rodzicami dziecka. Przed podjęciem ważnych decyzji pyta o zdanie Rodziców oraz innych Terapeutów, którzy mają z dzieckiem zajęcia. W sprawach spornych lub sytuacjach trudnych idzie po poradę do swojego Superwizora. Koniec końców to jednak Terapeuta Prowadzący odpowiada za terapię dziecka, więc to także on podejmuje ostateczne decyzje w programowaniu terapii.

Przewiń do góry
Skip to content