Proces diagnostyczny w całościowych zaburzeniach rozwoju

Diagnozę w kierunku całościowego zaburzenia rozwoju powinien robić zespół specjalistów, w specjalnie skonfigurowanych warunkach lokalowych, przy użyciu odpowiednich pomocy diagnostycznych. Diagnozę nozologiczną stawia lekarz – psychiatra dziecięcy w oparciu o: wywiad lekarski z rodzicami, obserwację własną pacjenta oraz opinię dotyczącą diagnozy funkcjonalnej dziecka, konstruowanej przez psychologa – diagnostę, który przy współpracy z innymi specjalistami ( logopeda, pedagog specjalny) opisuje sposób funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju, bazując na następujących elementach procesu diagnostycznego:

– bardzo szczegółowym wywiadzie wstępnym ( trwającym przeważnie nie mniej niż 2-3 godziny)

– obserwacji klinicznej zachowania dziecka w specjalnie prokurowanych przez psychologa sytuacjach ( dziecko, rodzice oraz psycholog prokurujący sytuacje diagnostyczne obserwowani są przez diagnostę przez lustro weneckie)

– analizie materiałów video, przygotowanych przez rodziców wg wskazań diagnosty

Wybierając placówkę diagnostyczną dla dziecka z podejrzeniem autyzmu warto zwrócić uwagę na to, by była to placówka, w której pracują doświadczeni klinicyści. Posiadanie dyplomu lekarza, psychologa, logopedy czy oligofrenopedagoga nie świadczy o tym, że osoba, która legitymuje się takim dyplomem ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby móc z pełną odpowiedzialnością podjąć się przeprowadzenia elementów prawidłowego procesu diagnostycznego a w późniejszym czasie poprowadzenia skutecznej terapii dziecka.

Przewiń do góry
Skip to content