Projekty i akcje

Uczniowie klas I-III podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych wykorzystując klocki LEGO wspólnie tworzyli rozmaite konstrukcje i budowle. Dzięki zabawie klockami mogli oni w sposób praktyczny trenować kluczowe umiejętności społeczne.

Budowanie wg określonego wzoru lub wg wytycznych nauczyciela wpływa na koncentrację uwagi, rozwija wyobraźnię przestrzenną, uczy cierpliwości, umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowej, wpływa na rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz zdolność współpracy z rówieśnikiem.

Wykorzystany w zajęciach zestaw LEGO Education został zakupiony przez szkołę z dofinansowania w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszłości

___________________________________________

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NAZWA ZADANIA: PRZYSTAŃ DLA AUTYZMU V

OKRES FINANSOWANIA: 01.04.2022r. – 31.03.2025r.

DOFINANSOWANIE: 3.780.857,74 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 3.974.114,16 zł

 „Przystań dla Autyzmu V”

Navicula-Centrum w Łodzi od wielu lat realizuje projekt ,,Przystań dla Autyzmu”

Aktualny projekt: „Przystań dla Autyzmu V”

Data rozpoczęcia: 01.04.2022

Data zakończenia: 31.03.2025

Projekt ,,Przystań dla Autyzmu V” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Cel projektu:

Celem projektu jest systematyczne minimalizowanie deficytów rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W projekcie główny nacisk stawiany jest na umiejętność komunikowania się z otoczeniem, samodzielność w zakresie samoobsługi, budowanie relacji społecznych, umiejętność przebywania w większej grupie ludzi i naukę współpracy w zespole rówieśniczym, co w rezultacie wpłynąć powinno na lepsze funkcjonowanie ogólne Beneficjentów w środowisku. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby z diagnozą ASD i orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warunki rekrutacji:

Dla około 80 % beneficjentów będzie to kontynuacja realizacji projektu w PFRON pn. „Przystań dla autyzmu IV”. Pozostali beneficjenci będą rekrutowani z Poradni Leczenia Autyzmu z NAVICULA – Centrum w Łodzi. Czas: Rekrutacja nowych beneficjentów rozpocznie się na 3 tygodnie przed startem projektu i trwać będzie w zależności od potrzeb aż do końca roku. Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób:

– wywieszenie ogłoszeń o realizowanym projekcie oraz sposobie rekrutacji w siedzibie projektodawcy

– telefoniczne lub osobiste przekazanie informacji o projekcie i sposobie rekrutacji opiekunom z listy wskazanej przez Poradnię Leczenia Autyzmu w NAVICULA – Centrum w Łodzi.

– przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu następuje w wyniku podpisania deklaracji uczestnictwa – po wcześniejszym dostarczeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 orzeczenia o znacznym bądź też umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyjątek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe).

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest indywidualnie i w grupach w zakresie:

– terapii logopedycznej
– terapii pedagogicznej
– Integracji Sensorycznej
– treningu funkcjonowania codziennego
– zajęć motorycznych
– treningu uwagi słuchowej
– pomocy psychologiczej
– dogoterapii

Harmonogram realizacji projektu

___________________________________________

Bierzemy udział w programie „Laboratoria Przyszłości”!

Miło poinformować nam, że Szkoła Podstawowa Specjalna w Navicula-Centrum otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku ze złożonym wnioskiem w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Program „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa skierowana do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Sfinansowane zostają produkty wykazane w katalogu podstawowym, ale także dodatkowe wybrane przez szkołę. Jest to wyjątkowa okazja na doposażenie placówki w innowacyjne pomoce dydaktyczne. Głównym celem programu jest budowanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów w obszarze STEAM (STREAM).

Więcej informacji dotyczących programu znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

2020-11-20

W okresie od marca do maja 2020r. NAVICULA-CENTRUM brało udział w trzeciej edycji programu Pomagamy, jak umiemy realizowanego przez Rossmann SDP sp. z o. o.

Robiąc zakupy w drogeriach i skanując aplikację „Klubu Rossmann”  można było zbierać  punkty
i przekazać je wybranej przez Państwa organizacji.

Miło nam poinformować, że nasza placówka znalazła się w gronie 157 instytucji, które otrzymają wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

 

Dziękujemy Państwu
za każdy przekazany punkt
na rzecz
NAVICULA-CENTRUM!!!

 

 

2020-10-06

Zostanę wolontariuszem/wolontariuszką      „Mary i Maxa” w Łodzi

Szukamy nowych wolontariuszek i wolontariuszy do naszego super projektu, wspierającego osoby ze spektrum autyzmu. Projekt zaczyna się w październiku 2020 roku i trwa do końca marca 2021.
Czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem: https://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/zglos-sie/

Informacje o „Mary i Maxie” na stronie www.wolontariatkolezenski.pl Stowarzyszenie Mary i Max i naszym wydarzeniu. https://www.facebook.com/events/4506949322711947

 

2020-09-15

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. W tym roku gala wręczenia Lodołamaczy 2020 odbyła się 10 września w EC1 Łódź – Miasto Kultury.

Było to wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że w tym roku nagrodę specjalną w jednej z 9 kategorii otrzymała dyrektor Navicula-Centrum Anna Rozetti.

Kapituła przyznała Annie Rozetti tytuł Lodołamacza Specjalnego biorąc pod uwagę jej szczególne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Relację z gali możecie Państwo obejrzeć poniżej

http://tvtoya.pl/news/show/25978

 

2020-09-09

Włączmy się w pomaganie podopiecznym szpitali, placówek szkolno-wychowawczych, domów dziecka! Dobre uczynki wracają!
Facebook: Zaczytani.org

 

 

2020-08-24

Rok 2020 obfitował w wiele niespodzianek. Oprócz scenariuszy i utrudnień, których nikt z nas się nie spodziewał zaskoczył nas brakiem dofinansowania na projekt Wolontariatu Koleżeńskiego Mary i Max, a potem znacznym ograniczeniem kontaktów z innymi, na czym bazuje nasz program. Wydawało się, że rok 2020 będzie pierwszym od kilku lat, kiedy nie uda nam się zaprosić wolontariuszy i osób w spektrum autyzmu do wspólnego spędzenia ze sobą czasu.

Ale 2020 zaskoczył po raz drugi i okazało się, że przyznano nam dofinansowanie – postanowiliśmy uruchomić projekt w jesiennym, innym niż do tej pory terminie. Działamy, choć projekt będzie mniejszy, krótszy i bardziej kameralny. ????

Zgłoszenia uczestników, uczestniczek, wolontariuszy i wolontariuszek przyjmujemy jak zwykle przez formularz na stronie:

https://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/zglos-sie/

 

 

2020-07-15

 

 

 

W NAVICULA Centrum w Łodzi od 1 marca 2016 r. realizujemy projekt Wolontariat koleżeński „Mary i Max”.

Projekt Wolontariat koleżeński „Mary i Max”  jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 

Od 1 marca 2019 do 31 stycznia 2020 r. prowadzimy już IV edycję projektu. Jest to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia i bezpieczeństwo biorących udział w programie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu.


Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim „Mary i Max” zapraszamy dwie grupy osób:
• uczestników – osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 12 roku życia, mieszkające w Łodzi i okolicach i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
• wolontariuszy – osoby od 14 roku życia, mieszkające w Łodzi i okolicach.

Rekrutacja do projektu odbywa się kilkuetapowo – pierwszym etapem jest wypełnienie formularza na stronie www.wolontariatkolezenski.pl, kolejne etapy to: wywiad z psychologiem i szkolenie (dla wolontariuszy).

Formy wsparcia realizowane w projekcie po etapie dopasowania wolontariusza i uczestnika to: wsparcie rówieśnicze (spotkania par), grupowe i indywidualne wsparcie relacji przez psychologów – opiekunów par, konsultacje psychologiczne dla uczestników, grupa wsparcia dla uczestników, grupowe i indywidualne superwizje wolontariuszy.

Harmonogram działań w projekcie przedstawia się następująco:

01.02.2019 – 30.04.2019 rekrutacja i dopasowanie par w projekcie

01.05.2019 – 31.01.2020 spotkania par oraz wszystkie pozostałe rodzaje wsparcia.

Przez cały czas trwania projektu pary korzystają z wsparcia Partnerów projektu tj.  firm i miejsc, które nieodpłatnie oferują parze biorącej udział w projekcie możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób. Kontaktem z takimi instytucjami zajmuje się w projekcie pracownik terenowy.

Ewaluacja poprzednich trzech edycji projektu pokazała, że dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego Mary i Max jego uczestnicy:
• czują się pewniej w relacjach z innymi
• poznają ciekawą osobę, z którą podzielą swoje zainteresowania i sposoby spędzania czasu
• czują się bardziej akceptowane i lubiane przez innych
• dobrze się bawią

 

Obecnie projekt Wolontariat koleżeński „Mary i Max” realizowany jest w Warszawie, Łodzi, Tarnowie i Białymstoku. Przez ostatnie trzy lata w województwie łódzkim w projekcie wzięło udział 45 uczestników i tyleż samo wolontariuszy. W oebcnej edycji w projekcie bierze udział 12 par.  

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w projekcie oraz przekazywanie dalej informacji o projekcie realizowanym w NAVICULA Centrum w Łodzi
Szczegółowe informacje i możliwość zgłoszenia się na stronie projektu:

http://wolontariatkolezenski.pl

 

2019-10-10

 „Przystań dla Autyzmu IV”

 

 

 

Navicula-Centrum w Łodzi od wielu lat realizuje projekt ,,Przystań dla Autyzmu”

 

Aktualny projekt: „Przystań dla Autyzmu IV”

Data rozpoczęcia: 01.04.2019

Data zakończenia: 31.03.2022

 


Projekt ,,Przystań dla Autyzmu IV” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest systematyczne minimalizowanie deficytów rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W projekcie główny nacisk stawiany jest na umiejętność komunikowania się z otoczeniem, samodzielność w zakresie samoobsługi, budowanie relacji społecznych, umiejętność przebywania w większej grupie ludzi i naukę współpracy w zespole rówieśniczym, co w rezultacie wpłynąć powinno na lepsze funkcjonowanie ogólne Beneficjentów w środowisku. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby z diagnozą ASD i orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Warunki rekrutacji :

 

Dla około 60 % beneficjentów będzie to kontynuacja realizacji projektu w PFRON pn. „Przystań dla autyzmu III”. Pozostali beneficjenci będą rekrutowani z Poradni Leczenia Autyzmu z NAVICULA – Centrum w Łodzi. Czas: Rekrutacja nowych beneficjentów rozpocznie się na 3 tygodnie przed startem projektu i trwać będzie w zależności od potrzeb aż do końca roku. Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób:

 

– wywieszenie ogłoszeń o realizowanym projekcie oraz sposobie rekrutacji w siedzibie projektodawcy

 

– telefoniczne lub osobiste przekazanie informacji o projekcie i sposobie rekrutacji opiekunom z listy wskazanej przez Poradnię Leczenia Autyzmu w NAVICULA – Centrum w Łodzi.

 

– przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu następuje w wyniku podpisania deklaracji uczestnictwa – po wcześniejszym dostarczeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 orzeczenia o znacznym bądź też umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyjątek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe).

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane  jest indywidualnie i w grupach w zakresie:

-terapii logopedycznej,

-terapii pedagogicznej,

-Integracji Sensorycznej,

-treningu funkcjonowania codziennego,

-zajęć motorycznych

-animacji czasu wolnego,

-treningu uwagi słuchowej,

-pomocy psychologiczej,

-dogoterapii.

 

 

Rok

2019

2020

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rehabilitacji osób niepełnosprawnych terapii indywidualnej i

grupowej beneficjentów ostatecznych projektu (zadania

merytoryczne – wszystkie formy terapii realizowane przez

pracowników oraz zleceniobiorców) wg utworzonych grafików

zajęć. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Obsługa techniczna uczestników

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Organizacja pobytu beneficjentów projektu w placówce zapewnienie

odpowiednich pomieszczeń i ich odpowiedniego

standardu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rekrutacji (najintensywniej w pierwszych miesiącach trwania

projektu, potem rekrutowanie nowych beneficjentów w

przypadku rezygnacji z projektu beneficjenta wcześniej

przyjętego)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Przygotowanie IPD oraz merytorycznej dokumentacji

projektowej (działanie głównie w pierwszych dwóch miesiącach

trwania projektu) oraz tworzenie grafików zajęć dla

beneficjentów, którzy kontynuują terapię i nowych beneficjentów.

X

X

X

X

  X

X

X

X

X

X

X

X

1.6

Monitorowanie realizacji projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7

Obsługa projektu (koordynacja, obsługa administracyjna i księgowokadrowa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8

Zakup usług zewnętrznych – dogoterapia, usług i materiałów

związanych z realizacją projektu i funkcjonowaniem placówki.

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.9

Zakup sprzętu, pomocy i materiałów niezbędnych do

prowadzenia terapii

 

X

 

X

 

X

 

X

  X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-17

BP

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 17 lipca 2018 r. w wyniku zapytania ofertowego
na usługę: przygotowywania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla osób uczęszczających do ośrodka w terminie 01.08.2018 r.- 30.06.2020 r. w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”,
d
o realizacji zamówienia została wybrana firma:

CYNAMON CATERING Emil Drożdż; 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276, bud. B, lok. 2

za zaoferowaną kwotę:  24,30 zł brutto za zestaw dla 1 osoby (słownie: dwadzieścia cztery złote trzydzieści groszy).

  

W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 

 

Ewa Jochymska


2018-07-06

BP

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2018 r. w wyniku zapytania ofertowego na superwizowanie działań podejmowanych w projekcie w ramach realizacji projektu
pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”,
w terminie od lipca 2018 r. do maja 2020 r. w wymiarze
288 godzin dla Oddziału Dziennego i 288 godzin dla Zespołu Leczenia Środowiskowego,
do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Fundacja SCOLAR

za zaoferowaną kwotę: 74 zł / za godzinę brutto  (słownie: siedemdziesiąt cztery ).

  

W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 

 

 

Ewa Jochymska

 

2018-07-05

BP

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu
pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

 

na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla osób uczęszczających
do ośrodka w
terminie 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r. w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy
na podstawie zasady konkurencyjności.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r.

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

1.       Rodzaj zamówienia

Usługi

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia (kod CPV 55520000-1)

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa)
dla 14 osób uczęszczających do ośrodka w terminie 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.  w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali
w ośrodku posiłków dla 14 podopiecznych dziennie, od poniedziałku do piątku lub soboty z dowozem do placówki. Posiłki obejmują:

         śniadanie

         obiad

 

Cena zestawu nie może przekroczyć 25 PLN brutto/1 osobę/ 1 dzień

 

Przykładowy zestaw na 5 dni w tygodniu

Dzień 1

 1. Ryżanka, z kawałkami czekolady bezcukrowej, jogurtem nt. orzechami, żurawiną, borówką.
 2. Schab w pieczony ze śliwką w lekkim sosie, kasza jaglana, sałatka (papryka, pomidor koktailowy, szpinak, sos winegret: oliwa, cytryna).

838 kcal

śniadanie

ryż biały, parboiled, długoziarnisty – [50g]; żurawina suszona, słodzona – [15g]; jogurt naturalny, bezlaktozowy 2% tłuszczu – łyżka [23g]; orzechy włoskie – [15g]; czekolada gorzka – [15g];

obiad

wieprzowina, schab surowy z kością – [110g]; śliwki suszone – 2 sztuki [4g]; oliwa z oliwek – łyżka [8g]; kasza jaglana – [40g];

Dzień 2

 1. Omlet z warzywami, posypany serem (papryka, cebula czerwona, pomidor)
 2. Kurczak po chińsku, ryż (mieszanka warzywna do chińskiego).

798 kcal

śniadanie

jaja kurze całe – 3*sztuka (kl. wagowa L) [177g]; oliwa z oliwek – łyżka [8g]; ser bezlaktozowy – [15g];

obiad

mięso z piersi kurczaka, bez skóry – [150g]; oliwa z oliwek – łyżka [8g]; ryż biały, parboiled, długoziarnisty – [60g];

Dzień 3

 1. Sałatka brokułowa, z warzywami, jajkiem gotowanym i pestkami dyni.
 2. Gulasz z szynki wieprzowej, kasza gryczana, ogórek kiszony.

832 kcal

śniadanie

jaja kurze całe – sztuka (kl. wagowa L) [59g]; dynia, pestki – 2*łyżka [20g]; majonez domowy z olejem rzepakowym – 2*łyżeczka [20g];

obiad

oliwa z oliwek – łyżka [8g]; wieprzowina, szynka surowa – [110g]; kasza gryczana prażona – [40g];

Dzień 4

 1. Twarożek z rodzynkami i suszonymi morelami, wafle ryżowe.
 2. Polędwiczka wieprzowa grillowana, ryż, surówka, sos barbecue.

799 kcal

śniadanie

ser twarogowy chudy, bezlaktozowy – [60g]; rodzynki, bez pestek, suszone – [20g]; morele, suszone – [20g]; wafle ryżowe sonko – 4 szt. [36g];

obiad

ryż biały, parboiled, długoziarnisty – [60g]; wieprzowina, polędwiczka – [140g]; oliwa z oliwek – łyżka [8g]; sos barbecue – [20g];

Dzień 5

 1. Mus z truskawkowy z żurawiną, i orzechami, pomarańcza.
 2. Burger wołowy, pieczone ziemniaki, surówka colesław.

797 kcal

śniadanie

jogurt naturalny, bezlaktozowy 2% tłuszczu – [150g]; żurawina suszona, słodzona – [25g]; orzechy nerkowca, surowe – [30g]; pomarańcza – [60g];

obiad

oliwa z oliwek – łyżka [8g]; wołowina, pieczeń – [150g]; ziemniaki – [250g];

 

Przykładowy jadłospis na 6 dni:

Poniedziałek 

Śniadanie: Sałatka z kurczakiem i pestkami dyni (sos- oliwa z octem balsamico) 

Obiad: Burger wołowy z kolorową surówką z kapusty pekińskiej, frytki z batatów smażone na oleju kokosowym

Wtorek

Śniadanie: Zielony omlet z samych jaj z ziołami i  pomidorem 

Obiad: kulki drobiowe w sosie pomidorowym, kasza jaglana, warzywa na parze 

Środa 

Śniadanie: krem czekoladowy na bazie mleka kokosowego

Obiad: indyk pieczony w ziołach, puree, surówka z marchewki 

Czwartek

Śniadanie: Szejk bananowo brzoskwiniowy na bazie mleka kokosowego

Obiad: kasza jaglana smażona ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem

Piątek 

Śniadanie: pasta jajeczna ze szczypiorkiem i warzywami 

Obiad: dorsz duszony w porach z brokułem i pomidorami, kasza gryczana niepalona 

Sobota

Śniadanie: jajecznica z wędzonym łososiem i warzywami 

Obiad: indyk po chińsku z ryżem 

 

3.       Czas trwania zamówienia/termin wykonania

Termin wykonania: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku lub soboty
z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w ośrodku.

 

4.       Wynagrodzenie

Współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

5.       Podstawa świadczenia usługi

Umowa o świadczenie usługi cateringowej

 

 

6.       Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba zamawiającego: Łódź ul. K. Cedry 2; Dowóz codziennie pomiędzy godziną 8.00 a  8.30

 

7.       Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków:

Dieta bezglutenowa, bezcukrowa, bezlaktozowa, zbilansowana w posiłkach pod względem zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów zgodnie z ogólnie przyjętymi normami

1. Śniadanie: od 300 do 350 kcal

2. Obiad: od 350 do 450 kcal

 

8.       Warunki dotyczące transportu posiłków:

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania lub dostarczania zamówienia w pojemnikach jednorazowych.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie
z obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków
z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków.

 

 

 

9.       W ramach zamówienia Oferent będzie  zobowiązany do:

         świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania
i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),

         do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności

         świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.

         przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.

 

 

Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę osób dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.

 

 

II.                  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW

 

1.       O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które:

a)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.

b)       posiadają wiedzę i doświadczenie: tj. wykonały z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
co najmniej 5 usług (popartych referencjami) polegających na codziennym zapewnieniu zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych, dostarczanego przez firmę biorącą udział w przetargu.

c)        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy.

d)       zatrudniają dietetyka (ukończone studia magisterskie na kierunku: dietetyka, preferowana uczelnia
o profilu medycznym, z doświadczeniem w komponowaniu diet eliminacyjnych) – w celu lepszego rozumienia wykonywanych posiłków np. ich jakości, zbilansowania,

e)       zatrudniają minimum dwóch kucharzy ze stażem pracy powyżej 10 lat, w tym przynajmniej jeden
z wykształceniem: technik technologii żywienia o specjalności: żywienie zbiorowe i co najmniej jeden
z nich z minimum 3- letnim doświadczeniem w cateringu dietetycznym

f)        nie są w stanie likwidacji ani upadłości

g)       nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wybory Wykonawcy
a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

h)       złożą oświadczenie o stosowaniu klauzuli społecznej.

2.         Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty.

3.       Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia w/w warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

4.       Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5.       Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Oferenta do Formularza ofertowego.

6.       Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

 

III.                INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.            W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

a)      wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)

b)      aktualny odpis z KRS (lub poświadczona za zgodność kserokopia) lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub poświadczona za zgodność kserokopia), wystawione  nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

c)       pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, jeśli dotyczy

d)      oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone
w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,

e)      wykaz, co najmniej 5 usług (potwierdzonych referencjami) polegających na codziennym zapewnieniu zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych, dostarczanego przez firmę biorącą udział w przetargu, zgodnie z Załącznikiem 5 do zapytania ofertowego,

f)        oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

g)      oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4

 

 

2.            Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.            Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Oferta Oferenta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania.

2.       Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.

3.       Dokumenty powinny być dołączone do formularza ofertowego w formie załączników w kolejności wskazanej w zapytaniu.

4.       Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania
lub odrzucenie złożonej przez niego oferty.

5.       Zleceniodawca może, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Oferentów dokumentów.

6.       Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

7.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

8.       Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez Oferenta.

9.       Oferta i załączniki (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Oferenta:

a)     w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta;

b)     poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu i zgodne z przepisami prawa.

10.   Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.

11.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. Podpis winien być czytelny, naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

12.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

V.                  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy ul. K. Cedry 2 w Łodzi,
najpóźniej do dnia
16 lipca 2018 r. do godz. 12.00

2.       Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek
i Grup – NAVICULA

ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź 

(z dopiskiem)

„Oferta w postępowaniu:  na usługę przygotowania i dostarczania  posiłków (usługa cateringowa)”

 

Nie otwierać przed godz. 12.00

w dniu 16 lipca 2018

 

3.       Oferty złożone po terminie zostaną odesłane Oferentom bez otwierania.

4.       Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem lub dostarczenie jej po terminie określonym w zapytaniu ofertowym ponosi Oferent.

5.       Otwarcie złożonych ofert nastąpi 16 lipca 2018 o godz. 12.00 w siedzibie Zleceniodawcy.

6.       Komisja zostanie wybrana przez Zleceniodawcę spośród pracowników Zespołu projektowego.

7.       Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zleceniodawca prześle Oferentowi informacje, na jego pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 

VI.                WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZLECENIODAWCY Z OFERENTAMI

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW

 

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przesyłają za pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy  K Cedry 2;  91-129 Łódź

2.       Osobą uprawnioną przez Zleceniodawcę do kontaktu z Oferentami jest
Magdalena Czaplij, e-mail czaplij.magdalena@navicula.pl

3.       Oferent może zwracać się do Zleceniodawcy o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych
z treścią Zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia oferty,  kierując swoje zapytania na piśmie na adres siedziby
Zleceniodawcy (pocztą, pocztą elektroniczną: czaplij.magdalena@navicula.pl).

4.       Zleceniodawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania pod warunkiem, że zapytanie zostanie dostarczone do siedziby Zleceniodawcy nie później niż na dzień  przed terminem składania ofert.

5.       Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom.

 

VII.              WYCOFANIE OFERTY

 

1.       Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

2.       Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta,
tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”.

3.       Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane.

 

VIII.           UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

1.       Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.                OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

 

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane kryteria:

– cena oferty –80 %

– referencje-20%

 

2.       Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena (80%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 80, wg. wzoru:

 

         Cmin

C= ———– x 80

           Cb 

 

gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

Cmin– cena najtańszej oferty,

Cb – cena badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt.

 

 

 1. Referencje (20%) – oferta z najwyższą liczbą referencji w zakresie zbiorowego żywienia
  z wykorzystaniem diet eliminacyjnych uzyska maksymalną ilość punktów tj. D max= 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

 

         Db

D= ———– x 20

          Dmax

 

gdzie:

D – liczba punktów wynikających z kryterium referencje w zakresie zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych,

Db – ilość dostarczonych referencji,

Dmax – ilość referencji oferty o największej liczbie referencji.

 

Oferty z minimalną ilością referencji  automatycznie otrzymują 0 punktów w w/w kryterium.

 

Maksymalna liczba referencji, która będzie stanowiła podstawę oceny oferty to 10.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

X.                   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zleceniodawca nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XI.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

 

XII.              INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

 

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przekazują za pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie Zleceniodawcy.

2.       Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie w siedzibie Zleceniodawcy oraz na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Dodatkowo Zleceniodawca poinformuje
o wynikach każdego z Oferentów,  na jego pisemny wniosek.

3.       Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zleceniodawcy w formie pisemnej, listem przesłanym na adres wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym.

4.       Zleceniodawca powiadomi wybranego Oferenta, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6
do zapytania ofertowego. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu
zamówienia zostanie przekazane przelewem na wskazane konto, w terminach określonych w umowie.

 

XIII.            POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl .  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

XIV.            ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2.       Oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone w Załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4

5.       Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania  wiedzy i doświadczenia

(wykonanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) na usługę – załącznik nr 5

6.       Projekt umowy-załącznik nr 6 

2018-06-27

BP

 

Łódź, dnia  27.06.2018 r.

Fundacja NAVICULA

ul. Krzysztofa Cedry 2

91-126 Łódź

tel. 42 611 83 45                                                                          

……………………………

……………………………

……………………………

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego:

 

Superwizowania działań podejmowanych w projekcie w ramach realizacji zadań projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”    w terminie od  lipca 2018 r. do maja 2020 r.  w wymiarze 288 godzin  dla  Oddziału Dziennego i 288 godzin dla Zespołu Leczenia Środowiskowego).

 

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy na podstawie zasady konkurencyjności.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty        i podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r.

 

 1. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 

 •  prowadzenia sesji superwizyjnych dla kadry merytorycznej Oddziału Dziennego i Zespołu Leczenia Środowiskowego,
 • konsultowania doboru metod terapeutycznych stosowanych dla uczestników projektu,
 • pomoc w rozstrzyganiu dylematów diagnostyczno-terapeutycznych.

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne):

Superwizor winien posiadać:

–  wykształcenie pedagogiczne lub ukończone studia psychologii –  dyplom pedagoga lub psychologa

– przynajmniej 5 letnie  doświadczenie  w  terapii osób z ASD.

– uprawnienia superwizyjne w  metodzie behawioralnej

Dla udokumentowania posiadania kwalifikacji do oferty należy załączyć:

-dyplom pedagoga lub psychologa

-zaświadczenie  lub oświadczenie o doświadczeniu w  terapii osób z ASD,

-certyfikat lub zaświadczenie o uprawnieniach superwizora w superwizowaniu metody behawioralnej

 

3. Pozostałe warunki dotyczące oferty:

a. w kalkulację stawki ofertowej muszą być wliczone koszty dojazdów, noclegów superwizora i inne koszty związane z realizacją zamówienia.

b. rozliczenie pracy superwizora odbywać się będzie na podstawie rachunków za wykonanie usługi w cyklu miesięcznym, na podstawie zaproponowanej stawki godzinowej i potwierdzenia przepracowanej ilości godzin.

c.Oferta winna być opatrzona podpisem oferenta oraz datę sporządzenia.

 

4. Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie oferty do dnia     05.07.2018 r. godz. 16 na piśmie w sekretariacie Fundacji NAVICULA Łódź, ul. K. Cedry 2 lub scan podpisanej oferty mailem na adres: czaplij.magdalena@navicula.pl.

 

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 

6. Rozpatrzenie ofert:

Oferent składając ofertę winien przedstawić następujące dokumenty:

a)       Formularz oferty – zał. nr 1,

b)       Dokumenty potwierdzające kwalifikacje. 

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 06.07.2018 r., w tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 

7. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej/umowy/zlecenia:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta  umowa cywilnoprawna na okres od lipca do  maja 2020r.

Z poważaniem

Załączniki

–  załącznik nr 1 – formularz oferty

-załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

2017-06-30

BPOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

Zawiadamiamy, że w dniu 30.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Oddziale Dziennym w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od lipca.2017 r. do maja.2020 r. w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Ewelina Bednarska

za zaoferowaną kwotę:  42,48 zł / za godzinę brutto  (słownie: czterdzieści dwa i 48/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Janina Różycka

 

 

Ewa Jochymska

2017-06-30

BPOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

Zawiadamiamy, że w dniu 30.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od lipca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 24 godzin miesięcznie., do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Ewelina Bednarska

za zaoferowaną kwotę:  35,50 zł / za godzinę brutto  (słownie: trzydzieści pięć i 50/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Janina Różycka

 

 

Ewa Jochymska

 

 

 

 OD 23

ZLS23 2

 ZLS23

ZLS23 2

2017-06-07

     BP

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Oddziale Dziennym w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od czerwca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Karolina Czekalska

za zaoferowaną kwotę:  42,48 zł / za godzinę brutto  (słownie: czterdzieści dwa i 48/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Ewelina Bednarska

§   Janina Różycka

 

 

Ewa Jochymska

 

2017-06-07

BP

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od czerwca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 24 godzin miesięcznie., do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Karolina Czekalska

za zaoferowaną kwotę:  35,50 zł / za godzinę brutto  (słownie: trzydzieści pięć i 50/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Ewelina Bednarska

§   Janina Różycka

 

 

 

Ewa Jochymska

 

 

1

2

ZLS1

ZLS2

 

2017-05-26

BP

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 26.05.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na wynajem trzech sal terapeutycznych o łącznej powierzchni ok 42 m2 dla potrzeb zajęć z osobami niepełnosprawnymi  w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od 01 czerwca.2017 r. do 31 maja.2020 r., do realizacji zamówienia została wybrano:

                   Krajowe Towarzystwo Autyzmu

                    Oddział w Łodzi

                    Łódź, ul. Chocianowicka 198

za zaoferowaną kwotę:  28,- zł / za m2  (słownie: dwadzieścia osiem złotych).

  

 

Ewa Jochymska

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-22

BP

Łódź, dnia  22.05.2017 r.

 

Fundacja NAVICULA

ul. Krzysztofa Cedry 2

91-126 Łódź

tel. 42 611 83 45                                                                         

                                                                                                                                                                     …………………………………….

 …………………………………….

 …………………………………….

                                                             

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego:

 na wynajem trzech sal terapeutycznych o łącznej powierzchni ok 42 m2 dla potrzeb zajęć z osobami niepełnosprawnymi w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od 1 czerwca.2017 r. do 31 maja.2020 r- informacje o projekcie dostępne na stronie www.navicula.pl

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego

Wynajmującego na podstawie zasady konkurencyjności.

 Najemca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn.

 

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r. 

 1. Zakres zamówienia  obejmuje w szczególności:
 • Najem 3 sal o powierzchniach odpowiednio ok.: 16-18 m2, 10-12m2 i 12-16 m2, w tym jeden z przeznaczeniem na gabinet lekarski, w dni powszednie i w wyznaczone soboty, w godz. od 8 do 19.
 • Minimalne wyposażenie sal:

– gabinet lekarski: leżanka, stół, 2 krzesła, biurko, szafka zamykana, regał na pomoce terapeutyczne różnej wielkości oraz  dostęp do umywalki,

-pozostałe sale terapeutyczne: 2 stoły i 8 krzeseł, biurko, szafka zamykana, regał na pomoce na terapeutyczne różnej wielkości,

 • Dostęp do sanitariatu dla beneficjentów i personelu projektu,

·         Sale muszą  posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego i oświetlenia oraz   przynajmniej jedno gniazdko prądowe,

·         Sale powinny mieć dostęp do internetu  oraz  jedno gniazdo do podłączenia komputera lub laptopa.

 1. Pozostałe warunki realizacji najmu : 
 1. Wynajmujący powinien zapewnić najemcy możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia czystości w wynajmowanych salach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sal.
 3. W cenę najmu należy wliczyć pełne koszty eksploatacji sal.

 

 1. Pozostałe warunki dotyczące oferty:

Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie co miesiąc z dołu, na podstawie rachunków za wykonanie usługi w cyklu miesięcznym na podstawie zaproponowanej stawki za m2 wynajmowanej powierzchni..

Oferta winna być opatrzona podpisem oferenta oraz datę sporządzenia.

 1. Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie oferty do dnia     26.05.2017 r. godz. 10 na piśmie w sekretariacie Fundacji NAVICULA Łódź, ul. K. Cedry 2 lub faxem na nr 42 611 83 45.

 1. Kryterium wyboru oferty: najniższa stawka za m2 powierzchni.
 1. Rozpatrzenie ofert:

Oferent składając ofertę winien przedstawić następujące dokumenty:

a)       Formularz oferty – zał. nr 1,

b)       Dokument potwierdzający uprawnienia do budynku, gdzie będą wynajmowane sale.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 26 maja 2018r., w tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 1. Informacja w sprawie umowy:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta  umowa najmu/użyczenia.  

Z poważaniem

Załączniki

–  załącznik nr 1 – formularz oferty

 

 

 

 

2017-04-14

logotyp

Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-B012/16 „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”

 

Cele projektu: Celem naszego projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczo-medycznych mieszkańcom województwa łódzkiego, w wieku powyżej 3 lat, cierpiącym z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, szczególnie dla posiadających status osoby niesamodzielnej i niepełnosprawnej. Wsparciem zostanie objętych 90 osób, w tym 76 chłopców i 14 dziewczynek. Swój cel będziemy realizować poprzez rozwój prowadzonego już dziennego oddziału opieki dla osób, które wymagać będą codziennej opieki, jak również poprzez działania zespołu leczenia środowiskowego. Nasze wsparcie będziemy świadczyć w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika projektu indywidualny program terapeutyczny obejmujący m.in. wsparcie psychologiczne, wsparcie psychiatryczne, rehabilitację społeczną, terapię logopedyczną, terapię zajęciową. Pacjenci będą mogli uczestniczyć także w Klubie Pacjenta, gdzie poza sesjami terapeutycznymi będą mogli spędzać swój czas wolny i integrować się z innymi uczestnikami projektu. Wsparcie będzie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Planowane efekty: Całość podjętych przez nas działań przyczyni się do poprawy dostępu do usług opiekuńczo-medycznych oraz adaptacji społecznej uczestnika projektu, w tym: wdrażania go do pełnienia ról społecznych, motywowania, pomocy w kontynuowaniu nauki. W rezultacie realizacji projektu liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu będzie wynosić 19, natomiast liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu po opuszczeniu programu będzie wynosić 9 osób. Działania projektu dotyczą głównie zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin poprzez prowadzenie miejsc opieki w dziennych formach.

Czas trwania projektu: od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.

Wartość projektu: 1 925 947,68 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 708 219,68 zł

 

 

 

 

Harmonogram wsparcia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017-04-12

PFRON wersja podstawowa RGB-01

 „Przystań dla Autyzmu III”

Navicula-Centrum w Łodzi od wielu lat realizuje projekt ,,Przystań dla Autyzmu”

 

Aktualny projekt: „Przystań dla Autyzmu III”

Data rozpoczęcia: 01.04.2017

Data zakończenia: 31.03.2019

 

Projekt ,,Przystań dla Autyzmu III” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Cel projektu:

Celem projektu jest systematyczne minimalizowanie deficytów rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W projekcie główny nacisk stawiany jest na umiejętność komunikowania się z otoczeniem, samodzielność w zakresie samoobsługi, budowanie relacji społecznych, umiejętność przebywania w większej grupie ludzi i naukę współpracy w zespole rówieśniczym, co w rezultacie wpłynąć powinno na lepsze funkcjonowanie ogólne Beneficjentów w środowisku. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby z diagnozą ASD i orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Warunki rekrutacji :

 

Dla minimum 85 % beneficjentów będzie to kontynuacja realizacji projektu w PFRON pn. „Przystań dla autyzmu II”. Pozostali beneficjenci będą rekrutowani z Poradni Leczenia Autyzmu z NAVICULA – Centrum w Łodzi. Czas: Rekrutacja nowych beneficjentów rozpocznie się na 3 tygodnie przed startem projektu i trwać będzie w zależności od potrzeb aż do końca roku. Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób:

 

– wywieszenie ogłoszeń o realizowanym projekcie oraz sposobie rekrutacji w siedzibie projektodawcy

 

– telefoniczne lub osobiste przekazanie informacji o projekcie i sposobie rekrutacji opiekunom z listy wskazanej przez Poradnię Leczenia Autyzmu w NAVICULA – Centrum w Łodzi.

 

– przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu następuje w wyniku podpisania deklaracji uczestnictwa – po wcześniejszym dostarczeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 orzeczenia o znacznym bądź też umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyjątek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe).

 

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane  jest indywidualnie i w grupach w zakresie:

 -terapii zajęciowej,

-terapii logopedycznej,

-terapii pedagogicznej,

-Integracji Sensorycznej,

 -treningu funkcjonowania codziennego,

-zajęć sportowych,

 -animacji czasu wolnego,

 -biofeedback,

 -treningu uwagi słuchowej,

 -komputerowego treningu funkcji poznawczych,

 -pomoc psychologiczej,

 -dogoterapii.

 

 

Rok

2018

2019

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rehabilitacji osób niepełnosprawnych terapii indywidualnej i grupowej

beneficjentów ostatecznych projektu (zadania merytoryczne –

prowadzenie form terapii przez pracowników, zleceniobiorców oraz

wykonawców usług)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Obsługa techniczna uczestników

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Organizacja pobytu i wyżywienia beneficjentów projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Prowadzenie rekrutacji (najintensywniej w pierwszych miesiącach

pierwszego okresu finansowania projektu, potem rekrutowanie nowych

beneficjentów w przypadku rezygnacji z projektu beneficjenta

wcześniej przyjętego)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania oraz merytorycznej

dokumentacji projektowej (działanie wg potrzeb)

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

1.6

Modyfikowanie na bieżąco zajęć rehabilitacyjnoterapeutycznych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7

Obsługa projektu (koordynacja, obsługa administracyjna i księgowokadrowa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8

Zakup usług zewnętrznych – dogoterapia

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.9

Zakup usług zewnętrznych – indywidualna stymulacja polisensoryczna

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.10

Zakup sprzętu, pomocy i materiałów niezbędnych do prowadzenia

terapii

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

logo MaxMary

 

 

Wolontariat Koleżeński ,,Mary i Max „

 

 

Łódź, dnia 23.08.2016 r.

Numer sprawy: 2/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi informuje,
że w postępowaniu na na
roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

IMPROFEX Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 140

93 – 410 Łódź

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaję informację
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Oferta Nr 1

„NOWATOR” Spółka z o.o.

91-341 Łódź

ul. Brukowa 26

Ocena oferty w kryterium „Cena” – 74,70 pkt

Ocena oferty w kryterium „Okres gwarancji” – 10 pkt

Łączna punktacja – 84,70 pkt

Oferta Nr 2

IMPROFEX Sp. z o.o.

93 – 410 Łódź

ul. Pabianicka 140

Ocena oferty w kryterium „Cena” – 90,00 pkt

Ocena oferty w kryterium „Okres gwarancji” – 10 pkt

Łączna punktacja – 100 pkt

Prezes Zarządu

Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Oddział w Łodzi

Anna Rozetti

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.navicula.pl

Łódź: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II.
Numer ogłoszenia: 154805 – 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi , ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 680 21 00, faks 42 680 21 01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.navicula.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmować będzie swym zakresem Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych dostosowania do standardów p.poż w zakresie wymiany drzwi przeciwpożarowych o wym. 90×200 z atestem o odporności EI30 na parterze i piętrze – 10 szt wymiany drzwi przeciwpożarowych o wym. 80×200 z atestem o odporności EI30 10 szt; do piwnicy – 1 szt poszerzenie otworów drzwiowych i montaż drzwi zwykłych o wym. 90×200 na piętrze budynku – 3 szt poszerzenie i podwyższenie otworu przejściowego w piwnicy o wym. 100×210- 1 szt przebudowy przedsionka wejściowego z wymianą drzwi wejściowych (wym. skrzydeł 90+50 x 200) naprawy schodów i spocznika zewnętrznego oraz pochylni przed głównym wejściem wykonania spocznika w przejściu do stołówki oraz przesunięcie drzwi wykonania poszerzenia otworu w przejściu na zaplecze kuchenne. Wykonanie instalacji wodociągowej dla zasilania hydrantów wewnętrznych ppoż – niezależny przewód zasilający w pomieszczeniach piwnicy i pion w odrębnych strefach ppoż plus hydranty zlokalizowane w szafkach ściennych ma parterze i piętrze budynku Zamawiający zaleca dokonanie wizji w budynku przed przystąpieniem do przygotowania ofert. Wymagania dotyczące robót wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp. i ppoż. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące materiałów i u