Turniej Charytatywny-ZAGRAJ W SZACHY DLA AUTYZMU

 1. Organizator
 2. Współorganizatorzy
  • Klub Szachowy Dwie Wieże Rzgów
 3. Cel
  • Budowanie świadomości dotyczącej całościowych zaburzeń rozwojowych i potrzeb osób dotkniętych ASD.
  • Zbiórka środków na cele statutowe placówki Centrum Diagnozy i Terapii Navicula.
  • Popularyzacja i rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie województwa łódzkiego.
  • Umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji, podnoszenie umiejętności gry i zdobycie doświadczenia turniejowego.
 4. Termin i miejsce gry
  • 13 kwietnia 2024 roku godz. 1000
  • NAVICULA- CENTRUM, ul. Cedry 2, 91-129 Łódź.
 5. Patronat honorowy
  • Navicula Centrum
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu
 6. System rozgrywek i tempo gry
  • Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund
   w dwóch grupach: OPEN i dzieci do lat 12.
  • Tempo gry: 10 minut + 5 sekund dla zawodnika.
 7. Warunki uczestnictwa
  • W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy dokonają opłaty wpisowego
   w wysokości 50 zł w terminie do 8 kwietnia 2024 roku na konto: NAVICULA – CENTRUM
  • Nr konta: 67 1240 3060 1111 0000 3452 7980
  • w tytule przelewu należy podać „imię i nazwisko” zawodnika oraz grupę turniejową.
  • Całość wpisowego przeznaczona jest na działalność statutową placówek prowadzonych przez Centrum Diagnozy i Terapii Navicula.
  • Obowiązuje limit miejsc dla uczestników: 80 miejsc.
 8. Zgłoszenia

Imię i nazwisko, kategorię, datę urodzenia, reprezentowaną placówkę – klub lub miejscowość, potwierdzenie wpłaty.

9. Nagrody

TURNIEJ OPEN
Miejsce 
1Puchar + nagroda rzeczowa
2Puchar + nagroda rzeczowa
3Puchar + nagroda rzeczowa
4-10Nagroda rzeczowa
Nagrody specjalne – juniorzy do lat 18
MiejsceDziewczętaChłopcy
1Puchar + nagroda rzeczowaPuchar + nagroda rzeczowa
2nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
3nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
Nagrody specjalne – kobiety
1Puchar + nagroda rzeczowa
TURNIEJ DZIECI DO LAT 12
Miejsce 
1Puchar + nagroda rzeczowa
2Puchar + nagroda rzeczowa
3Puchar + nagroda rzeczowa
4-10Nagroda rzeczowa
Nagrody specjalne – dzieci do lat 10
MiejsceDziewczętaChłopcy
1Puchar + nagroda rzeczowaPuchar + nagroda rzeczowa
2nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
3nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
4nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
5nagroda rzeczowanagroda rzeczowa
 • Każdy uczestnik turnieju otrzyma medal.
 • Nagrody nieodebrane osobiście podczas ceremonii zakończenia Turnieju przepadają.
 • Zawodnik może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
 • Nagrodę losowaną może otrzymać zawodnik, który nie został już wcześniej nagrodzony.
  10.Harmonogram
Ceremonia otwarcia i I runda13 kwietnia 2024 godz. 10:00
Zakończenie turnieju13 kwietnia 2024 godz. 16:00
 • 11. Zasady sędziowania
  • Obowiązują przepisy FIDE dla szachów szybkich.
  • Turniej OPEN zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
  • Zawodnicy przybyli po weryfikacji zostaną dopuszczeni do gry od II rundy.
  • O zajętym miejscu decyduje:
   • Suma zdobytych punktów
   • Buchholz Cut-1
   • Buchholz
   • Sonneborn-Berger
   • Bezpośredni pojedynek

    12. UWAGI KOŃCOWE
 • Na turnieju będzie bezpłatny poczęstunek, kawa, herbata, woda.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich rodzice /opiekunowie.
 • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie
  i  przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb organizacji i uczestnictwa w turnieju.
 • Parking – wjazd na teren zgodnie ze znakami, miejsca parkingowe na dużym placu oraz wzdłuż boiska szkolnego.
 • Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku osobom z autyzmem korzystającym z pomocy terapeutycznej w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi.

Poniżej dane organizacji pożytku publicznego:

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/ŁÓDŹ

KRS 0000 270 540

nr rachunku: 09 1240 3028 1111 0010 2991 4938

Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju tj. imię i nazwisko, klub, miejscowość, e-mail, w celach promocyjno-marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Powyższe zgody można odwołać w każdym czasie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie.

Klauzula Informacyjna RODO

1.         Administratorem Państwa danych osobowych są:

a.         NAVICULA CENTRUM z siedzibą w Łodzi (91-129) przy ul. Cedry 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000127826, NIP 7292504626, REGON 47306746600000;

b.         Krajowe Towarzystwo Autyzmu (KTA), oddział w Łodzi (93-460), przy ul. Chocianowicka 198, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000270540, NIP 7262132373, REGON 47153779000000;

c.         Klub Szachowy Dwie Wieże, 95-030 Rzgów, Gospodarz, ul. Młyńska 15 (dwiewiezerzgow@gmail.com) licencja klubowa nr. 05100017 Polskiego Związku Szachowego dalej jako Współadministratorzy.

2.         Navicula Centrum oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu (KTA) powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Mariusza Zajkiewicz z którym można się skontaktować wysyłając email na adres abi@navicula.pl lub tradycyjną pocztą na adres jednego
z Administratorów.

3.         Klub Szachowy Dwie Wieże posiada adres do korespondencji w sprawie Ochrony danych osobowych: dwiewiezerzgow@gmail.com

4.         Podane dane osobowe niezbędne do realizacji turnieju będą przetwarzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w celu:

a)         Dane osobowe w postaci wizerunku zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a RODO (zgoda);

b)         Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru konta darczyńcy będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. c RODO (obowiązek prawny administratora);

c)         Dane osobowe uczestników turnieju w postaci: imienia, nazwiska, daty urodzenia, reprezentowanej placówki – klubu lub miejscowość będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. f RODO (prawny uzasadniony interes administratora);

5.         W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, poprawiania ich treści, sprostowania, żądania usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania
i przenoszenia w określonych przepisami przypadkach, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6.         Dane osobowe będą powierzane do przetwarzania podmiotom organizującym wydarzenie na podstawie umowy lub innych narzędzi prawnych.

7.         Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8.         Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

Przewiń do góry
Skip to content