Przedszkole

Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem

w NAVICULA  – Centrum:

ORGANIZACJA I ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Podstawą przyjęcia dziecka do  Przedszkola w  NAVICULA –  Centrum jest orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, potwierdzające występowanie u  dziecka zaburzenia autystycznego oraz orzeczenie o  niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci w wieku od 2,5 do 7 roku życia ( w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie od obowiązku szkolnego do 9 roku życia).

Przedszkole czynne jest w godzinach od 8.00 do 15.00, a każde z dzieci ma indywidualnie ustalony grafik zajęć terapeutycznych.

Rodzice ubiegający się o  przyjęcie dziecka do  przedszkola powinni zgłosić się do Kierownika Placówek Edukacyjnych w Navicula – Centrum, gdzie wypełnią kartę zapisu oraz uzyskają szczegółowe informacje.

Rekrutacja trwa cały rok, lecz przyjęcie dziecka do placówki jest zależne od ilości wolnych miejsc.

Dane kontaktowe:

tel.: 532 312 692; 532 312 717

mail: przedszkole@navicula.pl

PLAN POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

Przedszkole w ramach autorskiego programu NAVIGACJA-EDU oferuje:

– specjalistyczną terapię ukierunkowaną na rozwój komunikacji i zachowań społecznych,

– Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne konstruowane w oparciu diagnozę funkcjonalną umiejętności językowych i społecznych,

– pracę z dzieckiem, której podstawą jest więź terapeutyczna, budowana w oparciu  o wzajemne zaufanie, wspólne aktywności, pozytywne emocje,

– przygotowanie dzieci do funkcjonowania w życiu społecznym dające szansę na edukację w placówkach integracyjnych lub masowych,

– możliwość uczestniczenia naszych podopiecznych w zajęciach integracyjnych odbywających się w zaprzyjaźnionych przedszkolach,

– systematyczny monitoring postępów terapeutycznych i konsultacje dla rodziców,

– współpracę  z wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów  pracujących pod  superwizją.

Przedszkole pracuje w oparciu o obowiązującą podstawę programową, dzieci odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, badana jest także gotowość szkolna dziecka.

NASZ SYSTEM PRACY

         intensywna terapia indywidualna

         terapia w zespole dwuosobowym

         zajęcia logopedyczne

         Integracja Sensoryczna indywidualna

         zajęcia grupowe, w których zawsze uczestniczy terapeuta prowadzący dziecko:

ümuzykoterapia

üdogoterapia

üzajęcia ruchowe z wykorzystaniem  elementów Integracji Sensorycznej

üMet. Ruchu RozwijającegoW. Sherborne

üsesje kontaktu wg Programu Ch. Knill’a

üTrening Umiejętności Społecznych

Przewiń do góry
Skip to content