Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Łodzi

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W ŁODZI

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi – OPP
93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 198
filia: 91-129 Łódź, ul. K. Cedry 2
KRS 0000270540
tel. 42 680 21 00, 42 611 83 45
e-mail: kta.opp@navicula.pl, navicula@life.pl, centrum@navicula.pl
www.navicula.pl

Łódzki Oddział KTA jest założycielem kompleksu placówek pod nazwą NAVICULA – Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi.
W skład NAVICULA – Centrum wchodzą:

■ NZOZ z Poradnią dla Osób z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju

■ Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny dla Dzieci i  Młodzieży z  Autyzmem,

w ramach którego funkcjonują następujące placówki:

  • Przedszkole Terapeutyczne
  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

■ Środowiskowy Dom Samopomocy

■ Poradnia Terapeutyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Niepełnosprawnych

KTA jest organem prowadzącym dwóch ostatnich z w/w. Prowadzi nadzór merytoryczny wszystkich placówek NAVICULI, współdziałając w konsorcjum z powołaną przez siebie Fundacją  na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Jednostek i Grup, będącą organem prowadzącym pozostałych placówek Centrum.

KTA O/Łódź powołując do życia kolejne placówki NAVICULI od 1997 roku sukcesywnie tworzy Wojewódzki System Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z ASD oraz ich Rodzin, będący częścią Systemu Ogólnopolskiego. System zakłada zorganizowanie spójnej, profesjonalnej, kompleksowej, specjalistycznej pomocy, którą powinno być otoczone dziecko z  całościowym zaburzeniem rozwoju wraz ze  swoją rodziną, od momentu postawienia rozpoznania poprzez kolejne fazy rozwoju i edukacji, aż do przygotowania zawodowego i pracy w warunkach chronionych oraz chronionego mieszkalnictwa systemowego.

ZARZĄD  GŁÓWNY KTA – link

Przewiń do góry
Skip to content