Projekt biomedyczny

PROJEKT  BIOMEDYCZNY

 

INFORMACJE  OGÓLNE

 

NAVICULA – Centrum Diagnozy i  Terapii Autyzmu w  Łodzi od  kilku lat we  współpracy z  Wydziałem Chemii  Ekologicznej Politechniki Łódzkiej prowadzi badania naukowe, których celem jest tworzenie programu wsparcia biomedycznego pacjentów z ASD po to, by organizm dziecka możliwie najlepiej funkcjonował od  strony immunologicznej i biochemicznej. Według doniesień literaturowych i konferencyjnych, opartych na badaniach klinicznych, wsparcie w  tym zakresie w  znaczący sposób u wielu pacjentów pomaga osiągać lepsze efekty terapeutyczne.

 

Kierunki prowadzonych badań:

1.Wpływ diety na badane markery biochemiczne oraz obraz kliniczny pacjenta

2.Zasadność suplementacji witamin, mikroelementów, aminokwasów u dzieci z ASD

3.Częstość występowania kandydozy ogólnoustrojowej lub kandydozy przewodu pokarmowego i jej wpływ na procesy wchłaniania

4.Częstość występowania celiakii u pacjentów z ASD lub nadwrażliwości na gluten bądź kazeinę oraz zasadność stosowania diet wykluczeniowych

5.Częstość pojawiania się w moczu endogennych opiatów i zgodność obecności ich metabolitów z określonym obrazem klinicznym pacjenta

6.Częstość występowania dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku nieprawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego ( zaburzenia odporności, choroby z autoagresji) u pacjentów z ASD

 

Wstępne wnioski z badań pilotażowych dotyczących punktów 1 i 3 ukazały się w Suplemencie Tomu 15 Wiadomości Psychiatrycznych ( wrzesień 2012). Niebawem badania prowadzone przez naszą placówkę we współpracy z Politechniką Łódzką staną się częścią dużego, ogólnopolskiego projektu badawczego.

 

OGŁOSZENIA

 

Rodziny biorące udział w projekcie biomedycznym proszone są o niezwłoczne wypełnienie tabelki Tygodniowy Jadłospis i przesłanie jej pod adres centrum@navicula-ankieta.fototim.pl oraz rezerwowanie terminów konsultacji z dietetykiem (lista terminów dostępna u p. Mileny Król)

Rodziny, które nie uczestniczyły w ostatnim szkoleniu dietetycznym dodatkowe informacje mogą uzyskać u p. Janiny Różyckiej.

Przewiń do góry
Skip to content