Pomoc oferowana w ramach systemu edukacji

Edukacja dziecka z ASD powinna być prowadzona w warunkach dostosowanych do jego możliwości. Aby takie dostosowanie mogło stać się realne, należy podjąć współpracę z placówkami oświatowymi, które na poszczególnych etapach rozwoju dziecka muszą włączyć się w proces planowania i realizacji obowiązku szkolnego.

W RAMAcH SYSTEMU OŚWIATY FUNKCJONUjĄ:
■ poradnie psychologiczno-pedagogiczne
■ wczesne wspomaganie rozwoju
■ wychowanie przedszkolne
■ szkoły i inne placówki zapewniające realizację obowiązku szkolnego
■ kształcenie ustawiczne.
PORADNIE PSYCHOlOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Przewiń do góry
Skip to content