informacje ogólne o szkoleniach

 INFORMACJE OGÓLNE

 

Podjęta przez nas działalność szkoleniowa jest odpowiedzią na ciągły niedosyt wiedzy terapeutów, rodziców, nauczycieli i innych osób, które na co dzień czynią wszystko, by życie dzieci z autyzmem było bezpieczne i wartościowe, a ich możliwości i potencjał poznawczy mogły być w pełni wykorzystywane.

Zespół Szkoleniowy stanowią terapeuci pracujący w Navicula Centrum,  posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Praktyka zawodowa kadry szkoleniowej obejmuje terapię i edukację dzieci  i młodzieży z kręgu ASD, diagnozę różnicową oraz funkcjonalną tej grupy pacjentów, terapię grupową młodzieży z diagnozą w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju, konsultacje dla rodzin oraz organizacji i instytucji wspierających osoby z autyzmem, warsztaty i treningi rozwojowe.

Programy szkoleń zostały opracowane przez Zespół Szkoleniowy Navicula Centrum oraz zatwierdzone przez Radę ds. Merytoryki Szkoleń.

Navicula Centrum prowadzi szkolenia z zakresu:

– terapii i edukacji dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

– pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem,

– rozwoju osobistego osób zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia wydawane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi.

Większość szkoleń prowadzona jest w ramach realizowanych przez nas projektów, mających na celu pogłębienie wiedzy specjalistycznej oraz wzmocnienie sił rodzin, profesjonalistów oraz nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

        

 

 

Przewiń do góry
Skip to content