Epidemiologia ASD

Problem zaburzeń ze spektrum autyzmu ( ASD)  pojawia się we wszystkich krajach na świecie –  niezależnie od uwarunkowań geograficznych, kulturowych czy gospodarczych i dotyczy wszystkich warstw społecznych, może więc pojawić się w rodzinie każdego z nas.

Częstość występowania szacuje się na niemal 7:1000 populacji, w tym postaci klasycznej 1,68:1000, Zespołu Aspergera – 0,84:1000 a pozostałych całościowych zaburzeń rozwoju -3,61:1000.

Skala problemu niestety wydaje się stale wzrastać. W Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA w Łodzi w każdym miesiącu wykonywanych jest około 30 diagnoz nowych pacjentów z czego wykluczenie całościowego zaburzenia rozwoju dotyczy nie więcej niż 10% przypadków. W latach 2000-2011 w NAVICULA- Centrum przeprowadzono diagnozę ponad 1300 dzieci z terenu województwa łódzkiego w kierunku całościowego zaburzenia rozwoju.

ASD – pojawia się 4-5 razy częściej u płci męskiej – szczególnie u tej części populacji, u której rozwój intelektualny mieści się w granicach normy. Gdy porównamy proporcje występowania autyzmu ze współwystępującym głębszym upośledzeniem umysłowym to dysproporcja płci się zmniejsza. Zjawisko to wytłumaczyć można  tym, że w autyzmie próg podatności na działanie czynników patogennych u płci męskiej jest niższy niż u żeńskiej. Szybciej więc ( przy zadziałaniu mniejszej ilości tychże czynników ) autyzm pojawi się u chłopca niż u dziewczynki. Natomiast zgodnie z tym tokiem rozumowania, u płci żeńskiej nagromadzić się musi więcej  czynników patogennych, by wystąpiły objawy autyzmu, ale też jednocześnie towarzyszyć im wtedy będą dodatkowe, bardziej nasilone symptomy.  

Przewiń do góry
Skip to content