00000000000000000000000000000000.png

OPP 1%

  Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi  Sprawozdanie za rok 2020 – Wprowadzenie do sprawozdania – Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego – Bilans – Rachunek zysków i strat – Dodatkowe informacje i objaśnienia             Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi    Sprawozdanie za rok 2019   – Wprowadzenie do …

OPP 1% czytaj więcej »