Poradnie

Poradnia dla Osób z  Autyzmem w  NAVICULA – Centrum jest placówką

świadczącą usługi medyczne i  terapeutyczne zarówno w  ramach kontraktu

z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i poza kontraktem.

PORADNIA oferuje:

 

■ diagnozę nozologiczną i funkcjonalną w zakresie całościowych zaburzeń rozwoju (jednorazowo) – w ramach kontraktu z NFZ

■ ambulatoryjną opiekę konsultacyjną dla pacjentów, którzy są pod opieką placówek edukacyjnych poza NAVICULA – Centrum i nie korzystają z uczestnictwa w  blokach terapeutyczno-rehabilitacyjnych (PTR) w żadnej specjalistycznej poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (6 konsultacji na 12 miesięcy) – w ramach kontraktu z NFZ

■ ponadpodstawowych bloków terapeutyczno-rehabilitacyjnych (PTR +), w ramach programu Navigacja – usługi są finansowane częściowo z pieniędzy NFZ, częściowo z innych źródeł

 

Rodziny pacjentów Poradni w ramach programu Navigacja mogą również uczestniczyć w:

■ szkoleniach, warsztatach, treningach kompetencji organizowanych na terenie

NAVICULA – Centrum

■ spotkaniach integracyjnych rodzin

■ grupach wsparcia dla rodziców i rodzeństwa

■ imprez integracyjnych

■ wszystkich innych ofert Centrum.

Ponadto specjaliści prowadzący terapię danego pacjenta udzielają porad i konsultacji dla nauczycieli i  wychowawców z  przedszkoli i  szkół integracyjnych lub masowych, w których dzieci realizują obowiązek szkolny( dokładniejszy opis oferty autorskiego modelu terapeutycznego Navigacja znajdziesz w zakładce NAVIGACJA )

Program Navigacja prowadzony jest zarówno w ramach kontraktu z NFZ ( część PTR-ów ) jak i poza kontraktem ( druga część PTR- ów oraz wszystkie pozostałe usługi ) z uwagi na niewystarczającą ilość zakontraktowanych punktów

■ podstawowe PTR dla pacjentów, którzy korzystają z usług innej specjalistycznej poradni dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ( jeśli wystarczy miejsc terapeutycznych poza programem Navigacja, który ze względów merytorycznych traktowany jest jako priorytetowy) – ze środków własnych organu prowadzącego, lub środków KTA.

 

W Poradni pracują następujący specjaliści:

■ lekarze psychiatrzy, pediatra, neurolog, lekarz medycyny ogólnej (nie wszyscy w  ramach

kontraktu z NFZ)

■ psycholodzy kliniczni

■ logopedzi

■ pedagodzy specjalni

 

■ specjaliści w zakresie:

  • neuroterapii

  • integracji sensorycznej

  • kinezjologii

  • rehabilitacji ruchowej i masażu.

Poradnia jest czynna od  poniedziałku do  piątku w  godz. 8.00 – 19.00

(w czwartek 8.00 – 20.00) oraz w soboty od godz. 8.00 do 15.00.

 

Poradnia Terapeutyczno-Rehabilitacyjna dla Osób Niepełnosprawnych– jest placówką świadczącą usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci z całościowymi oraz z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju a także dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Usługi świadczone w ramach działania Poradni finansowane są głównie ze środków PFRON oraz ze środków własnych KTA. Warunkiem uzyskania usługi w ramach działania tej Poradni jest posiadanie przez usługobiorcę orzeczenia o niepełnosprawności.

Przewiń do góry
Skip to content