Projekty i akcje

 

 

 

2020-11-20

 

W okresie od marca do maja 2020r. NAVICULA-CENTRUM brało udział w trzeciej edycji programu Pomagamy, jak umiemy realizowanego przez Rossmann SDP sp. z o. o.

Robiąc zakupy w drogeriach i skanując aplikację „Klubu Rossmann”  można było zbierać  punkty
i przekazać je wybranej przez Państwa organizacji. 

Miło nam poinformować, że nasza placówka znalazła się w gronie 157 instytucji, które otrzymają wsparcie w postaci pomocy rzeczowej.

 

 

Dziękujemy Państwu
za każdy przekazany punkt
na rzecz
 NAVICULA-CENTRUM!!!

 

 

2020-10-06

 

logo MaxMary

Zostanę wolontariuszem/wolontariuszką      "Mary i Maxa" w Łodzi

Szukamy nowych wolontariuszek i wolontariuszy do naszego super projektu, wspierającego osoby ze spektrum autyzmu. Projekt zaczyna się w październiku 2020 roku i trwa do końca marca 2021.
Czekamy na Wasze zgłoszenia pod adresem: https://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/zglos-sie/

 

Informacje o "Mary i Maxie" na stronie www.wolontariatkolezenski.pl Stowarzyszenie Mary i Max i naszym wydarzeniu. https://www.facebook.com/events/4506949322711947

 

2020-09-15

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznaje prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze. W tym roku gala wręczenia Lodołamaczy 2020 odbyła się 10 września w EC1 Łódź – Miasto Kultury.

 

Było to wyjątkowe wydarzenie z uwagi na to, że w tym roku nagrodę specjalną w jednej z 9 kategorii otrzymała dyrektor Navicula-Centrum Anna Rozetti.

 

Kapituła przyznała Annie Rozetti tytuł Lodołamacza Specjalnego biorąc pod uwagę jej szczególne zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Relację z gali możecie Państwo obejrzeć poniżej

 

http://tvtoya.pl/news/show/25978

 

2020-09-09

Włączmy się w pomaganie podopiecznym szpitali, placówek szkolno-wychowawczych, domów dziecka! Dobre uczynki wracają!
Facebook: Zaczytani.org

 

 

2020-08-24

 

logo MaxMary

Rok 2020 obfitował w wiele niespodzianek. Oprócz scenariuszy i utrudnień, których nikt z nas się nie spodziewał zaskoczył nas brakiem dofinansowania na projekt Wolontariatu Koleżeńskiego Mary i Max, a potem znacznym ograniczeniem kontaktów z innymi, na czym bazuje nasz program. Wydawało się, że rok 2020 będzie pierwszym od kilku lat, kiedy nie uda nam się zaprosić wolontariuszy i osób w spektrum autyzmu do wspólnego spędzenia ze sobą czasu.

 

Ale 2020 zaskoczył po raz drugi i okazało się, że przyznano nam dofinansowanie - postanowiliśmy uruchomić projekt w jesiennym, innym niż do tej pory terminie. Działamy, choć projekt będzie mniejszy, krótszy i bardziej kameralny. ????

 

Zgłoszenia uczestników, uczestniczek, wolontariuszy i wolontariuszek przyjmujemy jak zwykle przez formularz na stronie:

https://wolontariatkolezenski.pl/o-projekcie/zglos-sie/

 

 

2020-07-15

 

 

 

Podgląd niedostępny. 

 

logo MaxMary

W NAVICULA Centrum w Łodzi od 1 marca 2016 r. realizujemy projekt Wolontariat koleżeński "Mary i Max".

Projekt Wolontariat koleżeński "Mary i Max"  jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. 

Od 1 marca 2019 do 31 stycznia 2020 r. prowadzimy już IV edycję projektu. Jest to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Program polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Osoby same decydują, jak spędzają czas. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia i bezpieczeństwo biorących udział w programie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania programu.


Do udziału w Wolontariacie Koleżeńskim „Mary i Max” zapraszamy dwie grupy osób:
• uczestników - osoby z autyzmem i zespołem Aspergera powyżej 12 roku życia, mieszkające w Łodzi i okolicach i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
• wolontariuszy - osoby od 14 roku życia, mieszkające w Łodzi i okolicach.

Rekrutacja do projektu odbywa się kilkuetapowo - pierwszym etapem jest wypełnienie formularza na stronie www.wolontariatkolezenski.pl, kolejne etapy to: wywiad z psychologiem i szkolenie (dla wolontariuszy).

Formy wsparcia realizowane w projekcie po etapie dopasowania wolontariusza i uczestnika to: wsparcie rówieśnicze (spotkania par), grupowe i indywidualne wsparcie relacji przez psychologów - opiekunów par, konsultacje psychologiczne dla uczestników, grupa wsparcia dla uczestników, grupowe i indywidualne superwizje wolontariuszy.

Harmonogram działań w projekcie przedstawia się następująco:

01.02.2019 - 30.04.2019 rekrutacja i dopasowanie par w projekcie

01.05.2019 - 31.01.2020 spotkania par oraz wszystkie pozostałe rodzaje wsparcia.

Przez cały czas trwania projektu pary korzystają z wsparcia Partnerów projektu tj.  firm i miejsc, które nieodpłatnie oferują parze biorącej udział w projekcie możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób. Kontaktem z takimi instytucjami zajmuje się w projekcie pracownik terenowy.

Ewaluacja poprzednich trzech edycji projektu pokazała, że dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Koleżeńskiego Mary i Max jego uczestnicy:
• czują się pewniej w relacjach z innymi
• poznają ciekawą osobę, z którą podzielą swoje zainteresowania i sposoby spędzania czasu
• czują się bardziej akceptowane i lubiane przez innych
• dobrze się bawią

 

Obecnie projekt Wolontariat koleżeński "Mary i Max" realizowany jest w Warszawie, Łodzi, Tarnowie i Białymstoku. Przez ostatnie trzy lata w województwie łódzkim w projekcie wzięło udział 45 uczestników i tyleż samo wolontariuszy. W oebcnej edycji w projekcie bierze udział 12 par.  

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w projekcie oraz przekazywanie dalej informacji o projekcie realizowanym w NAVICULA Centrum w Łodzi
Szczegółowe informacje i możliwość zgłoszenia się na stronie projektu:

http://wolontariatkolezenski.pl

  

 

  

2019-10-10

PFRON

 „Przystań dla Autyzmu IV”

 

 

 

Navicula-Centrum w Łodzi od wielu lat realizuje projekt ,,Przystań dla Autyzmu”

 

Aktualny projekt: „Przystań dla Autyzmu IV”

Data rozpoczęcia: 01.04.2019

Data zakończenia: 31.03.2022

 


Projekt ,,Przystań dla Autyzmu IV” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest systematyczne minimalizowanie deficytów rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W projekcie główny nacisk stawiany jest na umiejętność komunikowania się z otoczeniem, samodzielność w zakresie samoobsługi, budowanie relacji społecznych, umiejętność przebywania w większej grupie ludzi i naukę współpracy w zespole rówieśniczym, co w rezultacie wpłynąć powinno na lepsze funkcjonowanie ogólne Beneficjentów w środowisku. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby z diagnozą ASD i orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Warunki rekrutacji :

 

Dla około 60 % beneficjentów będzie to kontynuacja realizacji projektu w PFRON pn. "Przystań dla autyzmu III". Pozostali beneficjenci będą rekrutowani z Poradni Leczenia Autyzmu z NAVICULA – Centrum w Łodzi. Czas: Rekrutacja nowych beneficjentów rozpocznie się na 3 tygodnie przed startem projektu i trwać będzie w zależności od potrzeb aż do końca roku. Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób:

 

- wywieszenie ogłoszeń o realizowanym projekcie oraz sposobie rekrutacji w siedzibie projektodawcy

 

- telefoniczne lub osobiste przekazanie informacji o projekcie i sposobie rekrutacji opiekunom z listy wskazanej przez Poradnię Leczenia Autyzmu w NAVICULA – Centrum w Łodzi.

 

- przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu następuje w wyniku podpisania deklaracji uczestnictwa – po wcześniejszym dostarczeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 orzeczenia o znacznym bądź też umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyjątek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe).

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane  jest indywidualnie i w grupach w zakresie:

-terapii logopedycznej,

-terapii pedagogicznej,

-Integracji Sensorycznej,

-treningu funkcjonowania codziennego,

-zajęć motorycznych

-animacji czasu wolnego,

-treningu uwagi słuchowej,

-pomocy psychologiczej,

-dogoterapii.

 

 

Rok

2019

2020

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rehabilitacji osób niepełnosprawnych terapii indywidualnej i

grupowej beneficjentów ostatecznych projektu (zadania

merytoryczne - wszystkie formy terapii realizowane przez

pracowników oraz zleceniobiorców) wg utworzonych grafików

zajęć. 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Obsługa techniczna uczestników

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Organizacja pobytu beneficjentów projektu w placówce zapewnienie

odpowiednich pomieszczeń i ich odpowiedniego

standardu.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rekrutacji (najintensywniej w pierwszych miesiącach trwania

projektu, potem rekrutowanie nowych beneficjentów w

przypadku rezygnacji z projektu beneficjenta wcześniej

przyjętego)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Przygotowanie IPD oraz merytorycznej dokumentacji

projektowej (działanie głównie w pierwszych dwóch miesiącach

trwania projektu) oraz tworzenie grafików zajęć dla

beneficjentów, którzy kontynuują terapię i nowych beneficjentów.

X

X

X

X

  X

X

X

X

X

X

X

X

1.6

Monitorowanie realizacji projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7

Obsługa projektu (koordynacja, obsługa administracyjna i księgowokadrowa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8

Zakup usług zewnętrznych - dogoterapia, usług i materiałów

związanych z realizacją projektu i funkcjonowaniem placówki.

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.9

Zakup sprzętu, pomocy i materiałów niezbędnych do

prowadzenia terapii

 

X

 

X

 

X

 

X

  X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

2018-07-17

BP

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 17 lipca 2018 r. w wyniku zapytania ofertowego
na usługę: przygotowywania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla osób uczęszczających do ośrodka w terminie 01.08.2018 r.- 30.06.2020 r. w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”,         
d
o realizacji zamówienia została wybrana firma:

CYNAMON CATERING Emil Drożdż; 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276, bud. B, lok. 2

za zaoferowaną kwotę:  24,30 zł brutto za zestaw dla 1 osoby (słownie: dwadzieścia cztery złote trzydzieści groszy).

  

W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 

 

Ewa Jochymska

 


 

2018-07-06

BP

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 06.07.2018 r. w wyniku zapytania ofertowego na superwizowanie działań podejmowanych w projekcie w ramach realizacji projektu
pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”,       
 w terminie od lipca 2018 r. do maja 2020 r. w wymiarze
288 godzin dla Oddziału Dziennego i 288 godzin dla Zespołu Leczenia Środowiskowego,
do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Fundacja SCOLAR

za zaoferowaną kwotę: 74 zł / za godzinę brutto  (słownie: siedemdziesiąt cztery ).

  

W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 

 

 

Ewa Jochymska

 

2018-07-05

BP

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu
pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego:

 

na usługę przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla osób uczęszczających
do ośrodka w
terminie 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r. w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy
na podstawie zasady konkurencyjności.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r.

 

I.                    OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

1.       Rodzaj zamówienia

Usługi

 

2.       Określenie przedmiotu zamówienia (kod CPV 55520000-1)

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa)
dla 14 osób uczęszczających do ośrodka w terminie 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r.  w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Usługa obejmuje realizację usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali
w ośrodku posiłków dla 14 podopiecznych dziennie, od poniedziałku do piątku lub soboty z dowozem do placówki. Posiłki obejmują:

-         śniadanie

-         obiad

 

Cena zestawu nie może przekroczyć 25 PLN brutto/1 osobę/ 1 dzień

 

Przykładowy zestaw na 5 dni w tygodniu

Dzień 1

 1. Ryżanka, z kawałkami czekolady bezcukrowej, jogurtem nt. orzechami, żurawiną, borówką.
 2. Schab w pieczony ze śliwką w lekkim sosie, kasza jaglana, sałatka (papryka, pomidor koktailowy, szpinak, sos winegret: oliwa, cytryna).

838 kcal

 

śniadanie

ryż biały, parboiled, długoziarnisty - [50g]; żurawina suszona, słodzona - [15g]; jogurt naturalny, bezlaktozowy 2% tłuszczu - łyżka [23g]; orzechy włoskie - [15g]; czekolada gorzka - [15g];

obiad

wieprzowina, schab surowy z kością - [110g]; śliwki suszone - 2 sztuki [4g]; oliwa z oliwek - łyżka [8g]; kasza jaglana - [40g];

         

Dzień 2

 1. Omlet z warzywami, posypany serem (papryka, cebula czerwona, pomidor)
 2. Kurczak po chińsku, ryż (mieszanka warzywna do chińskiego).

798 kcal

 

śniadanie

jaja kurze całe - 3*sztuka (kl. wagowa L) [177g]; oliwa z oliwek - łyżka [8g]; ser bezlaktozowy - [15g];

obiad

mięso z piersi kurczaka, bez skóry - [150g]; oliwa z oliwek - łyżka [8g]; ryż biały, parboiled, długoziarnisty - [60g];

         

Dzień 3

 1. Sałatka brokułowa, z warzywami, jajkiem gotowanym i pestkami dyni.
 2. Gulasz z szynki wieprzowej, kasza gryczana, ogórek kiszony.

832 kcal

 

śniadanie

jaja kurze całe - sztuka (kl. wagowa L) [59g]; dynia, pestki - 2*łyżka [20g]; majonez domowy z olejem rzepakowym - 2*łyżeczka [20g];

obiad

oliwa z oliwek - łyżka [8g]; wieprzowina, szynka surowa - [110g]; kasza gryczana prażona - [40g];

         

Dzień 4

 1. Twarożek z rodzynkami i suszonymi morelami, wafle ryżowe.
 2. Polędwiczka wieprzowa grillowana, ryż, surówka, sos barbecue.

799 kcal

 

śniadanie

ser twarogowy chudy, bezlaktozowy - [60g]; rodzynki, bez pestek, suszone - [20g]; morele, suszone - [20g]; wafle ryżowe sonko - 4 szt. [36g];

obiad

ryż biały, parboiled, długoziarnisty - [60g]; wieprzowina, polędwiczka - [140g]; oliwa z oliwek - łyżka [8g]; sos barbecue - [20g];

         

Dzień 5

 1. Mus z truskawkowy z żurawiną, i orzechami, pomarańcza.
 2. Burger wołowy, pieczone ziemniaki, surówka colesław.

797 kcal

 

śniadanie

jogurt naturalny, bezlaktozowy 2% tłuszczu - [150g]; żurawina suszona, słodzona - [25g]; orzechy nerkowca, surowe - [30g]; pomarańcza - [60g];

obiad

oliwa z oliwek - łyżka [8g]; wołowina, pieczeń - [150g]; ziemniaki - [250g];

         

 

Przykładowy jadłospis na 6 dni:

Poniedziałek 

Śniadanie: Sałatka z kurczakiem i pestkami dyni (sos- oliwa z octem balsamico) 

Obiad: Burger wołowy z kolorową surówką z kapusty pekińskiej, frytki z batatów smażone na oleju kokosowym

Wtorek

Śniadanie: Zielony omlet z samych jaj z ziołami i  pomidorem 

Obiad: kulki drobiowe w sosie pomidorowym, kasza jaglana, warzywa na parze 

Środa 

Śniadanie: krem czekoladowy na bazie mleka kokosowego

Obiad: indyk pieczony w ziołach, puree, surówka z marchewki 

Czwartek

Śniadanie: Szejk bananowo brzoskwiniowy na bazie mleka kokosowego

Obiad: kasza jaglana smażona ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i serem

Piątek 

Śniadanie: pasta jajeczna ze szczypiorkiem i warzywami 

Obiad: dorsz duszony w porach z brokułem i pomidorami, kasza gryczana niepalona 

Sobota

Śniadanie: jajecznica z wędzonym łososiem i warzywami 

Obiad: indyk po chińsku z ryżem 

 

3.       Czas trwania zamówienia/termin wykonania

Termin wykonania: 01.08.2018 r. – 30.06.2020 r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku lub soboty
z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w ośrodku.

 

4.       Wynagrodzenie

Współfinansowane będzie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

5.       Podstawa świadczenia usługi

Umowa o świadczenie usługi cateringowej

 

 

6.       Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba zamawiającego: Łódź ul. K. Cedry 2; Dowóz codziennie pomiędzy godziną 8.00 a  8.30

 

7.       Warunki dotyczące jakości i ilości przygotowywanych posiłków:

Dieta bezglutenowa, bezcukrowa, bezlaktozowa, zbilansowana w posiłkach pod względem zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów zgodnie z ogólnie przyjętymi normami

1. Śniadanie: od 300 do 350 kcal

2. Obiad: od 350 do 450 kcal

 

8.       Warunki dotyczące transportu posiłków:

Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności). Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania pojemników oraz ich mycia i wyparzania lub dostarczania zamówienia w pojemnikach jednorazowych.

 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie
z obwiązującymi przepisami prawa. Dystrybucją posiłków zajmować się będą pracownicy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków
z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków.

 

 

 

9.       W ramach zamówienia Oferent będzie  zobowiązany do:

-         świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania
i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.),

-         do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności

-         świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.

-         przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup.

 

 

Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę osób dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu.

 

 

II.                  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH  WARUNKÓW

 

1.       O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które:

a)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualne zezwolenia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzające spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do żywienia zbiorowego oraz możliwości prowadzenia cateringu.

b)       posiadają wiedzę i doświadczenie: tj. wykonały z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
co najmniej 5 usług (popartych referencjami) polegających na codziennym zapewnieniu zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych, dostarczanego przez firmę biorącą udział w przetargu.

c)        dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oświadczenie Wykonawcy.

d)       zatrudniają dietetyka (ukończone studia magisterskie na kierunku: dietetyka, preferowana uczelnia
o profilu medycznym, z doświadczeniem w komponowaniu diet eliminacyjnych) - w celu lepszego rozumienia wykonywanych posiłków np. ich jakości, zbilansowania,

e)       zatrudniają minimum dwóch kucharzy ze stażem pracy powyżej 10 lat, w tym przynajmniej jeden
z wykształceniem: technik technologii żywienia o specjalności: żywienie zbiorowe i co najmniej jeden
z nich z minimum 3- letnim doświadczeniem w cateringu dietetycznym

f)        nie są w stanie likwidacji ani upadłości

g)       nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem procedury wybory Wykonawcy
a Wykonawcą polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

h)       złożą oświadczenie o stosowaniu klauzuli społecznej.

2.         Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona biorąc pod uwagę złożone dokumenty.

3.       Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Oferent spełnia w/w warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

4.       Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5.       Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Oferenta do Formularza ofertowego.

6.       Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

 

III.                INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.            W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

a)      wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego)

b)      aktualny odpis z KRS (lub poświadczona za zgodność kserokopia) lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub poświadczona za zgodność kserokopia), wystawione  nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

c)       pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym ofertę, jeśli dotyczy

d)      oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone
w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,

e)      wykaz, co najmniej 5 usług (potwierdzonych referencjami) polegających na codziennym zapewnieniu zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych, dostarczanego przez firmę biorącą udział w przetargu, zgodnie z Załącznikiem 5 do zapytania ofertowego,

f)        oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określone w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego

g)      oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4

 

 

2.            Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.            Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów, z których nie wynika jednoznacznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Oferta Oferenta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania.

2.       Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.

3.       Dokumenty powinny być dołączone do formularza ofertowego w formie załączników w kolejności wskazanej w zapytaniu.

4.       Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania
lub odrzucenie złożonej przez niego oferty.

5.       Zleceniodawca może, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Oferentów dokumentów.

6.       Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania.

7.       Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania.

8.       Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez Oferenta.

9.       Oferta i załączniki (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Oferenta:

a)     w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta;

b)     poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu i zgodne z przepisami prawa.

10.   Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być ponumerowana kolejnymi numerami.

11.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. Podpis winien być czytelny, naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

12.   Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

V.                  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy ul. K. Cedry 2 w Łodzi,
 najpóźniej do dnia
16 lipca 2018 r. do godz. 12.00

2.       Kopertę należy zaadresować jak niżej:

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek
i Grup – NAVICULA

ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź 

(z dopiskiem)

„Oferta w postępowaniu:  na usługę przygotowania i dostarczania  posiłków (usługa cateringowa)”

 

Nie otwierać przed godz. 12.00

w dniu 16 lipca 2018

 

3.       Oferty złożone po terminie zostaną odesłane Oferentom bez otwierania.

4.       Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem lub dostarczenie jej po terminie określonym w zapytaniu ofertowym ponosi Oferent.

5.       Otwarcie złożonych ofert nastąpi 16 lipca 2018 o godz. 12.00 w siedzibie Zleceniodawcy.

6.       Komisja zostanie wybrana przez Zleceniodawcę spośród pracowników Zespołu projektowego.

7.       Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Oferenta przy otwieraniu ofert, Zleceniodawca prześle Oferentowi informacje, na jego pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 

VI.                WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZLECENIODAWCY Z OFERENTAMI

I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW

 

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przesyłają za pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się przy ulicy  K Cedry 2;  91-129 Łódź

2.       Osobą uprawnioną przez Zleceniodawcę do kontaktu z Oferentami jest
Magdalena Czaplij, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.       Oferent może zwracać się do Zleceniodawcy o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych
z treścią Zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia oferty,  kierując swoje zapytania na piśmie na adres siedziby
Zleceniodawcy (pocztą, pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

4.       Zleceniodawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania pod warunkiem, że zapytanie zostanie dostarczone do siedziby Zleceniodawcy nie później niż na dzień  przed terminem składania ofert.

5.       Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Oferentom.

 

VII.              WYCOFANIE OFERTY

 

1.       Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

2.       Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta,
tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”.

3.       Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane.

 

VIII.           UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA

 

1.       Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

IX.                OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

 

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane kryteria:

– cena oferty –80 %

– referencje-20%

 

2.       Opis sposobu obliczania ceny

 1. Cena (80%) – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, która wynosi 80, wg. wzoru:

 

         Cmin

C= ----------- x 80

           Cb 

 

gdzie:

C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny,

Cmin– cena najtańszej oferty,

Cb – cena badanej oferty.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt.

 

 

 1. Referencje (20%) – oferta z najwyższą liczbą referencji w zakresie zbiorowego żywienia
  z wykorzystaniem diet eliminacyjnych uzyska maksymalną ilość punktów tj. D max= 20 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem:

 

         Db

D= ----------- x 20

          Dmax

 

gdzie:

D – liczba punktów wynikających z kryterium referencje w zakresie zbiorowego żywienia z wykorzystaniem diet eliminacyjnych,

Db – ilość dostarczonych referencji,

Dmax – ilość referencji oferty o największej liczbie referencji.

 

Oferty z minimalną ilością referencji  automatycznie otrzymują 0 punktów w w/w kryterium.

 

Maksymalna liczba referencji, która będzie stanowiła podstawę oceny oferty to 10.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

X.                   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Zleceniodawca nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XI.                TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.

 

XII.              INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

 

1.       Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca oraz Oferenci przekazują za pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie Zleceniodawcy.

2.       Wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie w siedzibie Zleceniodawcy oraz na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. Dodatkowo Zleceniodawca poinformuje
o wynikach każdego z Oferentów,  na jego pisemny wniosek.

3.       Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o decyzji Zleceniodawcy w formie pisemnej, listem przesłanym na adres wskazany przez Oferenta w formularzu ofertowym.

4.       Zleceniodawca powiadomi wybranego Oferenta, którego oferta została wybrana, o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6
do zapytania ofertowego. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu
zamówienia zostanie przekazane przelewem na wskazane konto, w terminach określonych w umowie.

 

XIII.            POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl .  Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zleceniodawca przedłuży termin składania ofert
o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

 

XIV.            ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

2.       Oświadczenie o braku  powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym określone w Załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego.

3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4

5.       Wykaz usług potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego posiadania  wiedzy i doświadczenia

(wykonanych w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert) na usługę – załącznik nr 5

6.       Projekt umowy-załącznik nr 6 

 

 

 

 

 

2018-06-27

BP

 

Łódź, dnia  27.06.2018 r.

Fundacja NAVICULA

ul. Krzysztofa Cedry 2

91-126 Łódź

tel. 42 611 83 45                                                                          

……………………………

……………………………

……………………………

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego:

 

Superwizowania działań podejmowanych w projekcie w ramach realizacji zadań projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”    w terminie od  lipca 2018 r. do maja 2020 r.  w wymiarze 288 godzin  dla  Oddziału Dziennego i 288 godzin dla Zespołu Leczenia Środowiskowego).

 

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego Zleceniobiorcy na podstawie zasady konkurencyjności.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty        i podania przyczyn.

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r.

 

 1. Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 

 •  prowadzenia sesji superwizyjnych dla kadry merytorycznej Oddziału Dziennego i Zespołu Leczenia Środowiskowego,
 • konsultowania doboru metod terapeutycznych stosowanych dla uczestników projektu,
 • pomoc w rozstrzyganiu dylematów diagnostyczno-terapeutycznych.

 

 1. Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji (warunki konieczne):

Superwizor winien posiadać:

-  wykształcenie pedagogiczne lub ukończone studia psychologii -  dyplom pedagoga lub psychologa

- przynajmniej 5 letnie  doświadczenie  w  terapii osób z ASD.

- uprawnienia superwizyjne w  metodzie behawioralnej

 

Dla udokumentowania posiadania kwalifikacji do oferty należy załączyć:

-dyplom pedagoga lub psychologa

-zaświadczenie  lub oświadczenie o doświadczeniu w  terapii osób z ASD,

-certyfikat lub zaświadczenie o uprawnieniach superwizora w superwizowaniu metody behawioralnej

 

 

3. Pozostałe warunki dotyczące oferty:

 

a. w kalkulację stawki ofertowej muszą być wliczone koszty dojazdów, noclegów superwizora i inne koszty związane z realizacją zamówienia.

b. rozliczenie pracy superwizora odbywać się będzie na podstawie rachunków za wykonanie usługi w cyklu miesięcznym, na podstawie zaproponowanej stawki godzinowej i potwierdzenia przepracowanej ilości godzin.

 

c.Oferta winna być opatrzona podpisem oferenta oraz datę sporządzenia.

 

4. Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie oferty do dnia     05.07.2018 r. godz. 16 na piśmie w sekretariacie Fundacji NAVICULA Łódź, ul. K. Cedry 2 lub scan podpisanej oferty mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

 

6. Rozpatrzenie ofert:

Oferent składając ofertę winien przedstawić następujące dokumenty:

a)       Formularz oferty – zał. nr 1,

b)       Dokumenty potwierdzające kwalifikacje. 

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 06.07.2018 r., w tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 

7. Informacja w sprawie umowy cywilno-prawnej/umowy/zlecenia:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta  umowa cywilnoprawna na okres od lipca do  maja 2020r.

 

 

Z poważaniem

 

 

Załączniki

-  załącznik nr 1 – formularz oferty

 

-załącznik nr 2 – wzór umowy 

 

2017-06-30

BPOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

Zawiadamiamy, że w dniu 30.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Oddziale Dziennym w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od lipca.2017 r. do maja.2020 r. w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Ewelina Bednarska

za zaoferowaną kwotę:  42,48 zł / za godzinę brutto  (słownie: czterdzieści dwa i 48/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Janina Różycka

 

 

 

Ewa Jochymska

 

 

 

2017-06-30

BPOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 

 

Zawiadamiamy, że w dniu 30.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od lipca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 24 godzin miesięcznie., do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Ewelina Bednarska

za zaoferowaną kwotę:  35,50 zł / za godzinę brutto  (słownie: trzydzieści pięć i 50/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Janina Różycka

 

 

 

Ewa Jochymska

 

 

 

 OD 23

ZLS23 2

 

 ZLS23

ZLS23 2

 

2017-06-07

     BP

 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Oddziale Dziennym w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od czerwca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 10 godzin miesięcznie, do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Karolina Czekalska

za zaoferowaną kwotę:  42,48 zł / za godzinę brutto  (słownie: czterdzieści dwa i 48/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Ewelina Bednarska

§   Janina Różycka

 

 

 

Ewa Jochymska

 

 

2017-06-07

BP

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 07.06.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na moderowanie działań integracyjnych w Zespole Leczenia Środowiskowego w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od czerwca.2017 r. do maja.2020 r.  w wymiarze do 24 godzin miesięcznie., do realizacji zamówienia została wybrana:

                 Pani Karolina Czekalska

za zaoferowaną kwotę:  35,50 zł / za godzinę brutto  (słownie: trzydzieści pięć i 50/100 złotych).

  W ocenie Komisji wybrano najkorzystniejszą ofertę wg wymogów zapytania ofertowego.

 Ponadto informujemy, że w/w zapytaniu ofertowym oferty złożyli następujący wykonawcy:

§   Ewelina Bednarska

§   Janina Różycka

 

 

 

 

Ewa Jochymska

 

 

1 

2

 

 

 

ZLS1

ZLS2

 

 

2017-05-26

BP

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

Zawiadamiamy, że w dniu 26.05.2017 r. w wyniku zapytania ofertowego na wynajem trzech sal terapeutycznych o łącznej powierzchni ok 42 m2 dla potrzeb zajęć z osobami niepełnosprawnymi  w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od 01 czerwca.2017 r. do 31 maja.2020 r., do realizacji zamówienia została wybrano:

                   Krajowe Towarzystwo Autyzmu

                    Oddział w Łodzi

                    Łódź, ul. Chocianowicka 198

za zaoferowaną kwotę:  28,- zł / za m2  (słownie: dwadzieścia osiem złotych).

  

 

 

Ewa Jochymska

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-05-22

BP

Łódź, dnia  22.05.2017 r.

 

Fundacja NAVICULA

ul. Krzysztofa Cedry 2

91-126 Łódź

tel. 42 611 83 45                                                                         

                                                                                                                                                                     ...........................................

 ...........................................

 ...........................................

                                                              

 ZAPYTANIE OFERTOWE  

Fundacja  na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA, ul. K Cedry 2;  91-129 Łódź , zwany dalej Zamawiającym, w związku z realizacją projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym     w trybie zapytania ofertowego:

 na wynajem trzech sal terapeutycznych o łącznej powierzchni ok 42 m2 dla potrzeb zajęć z osobami niepełnosprawnymi w ramach realizacji projektu pt. „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”, w terminie od 1 czerwca.2017 r. do 31 maja.2020 r- informacje o projekcie dostępne na stronie www.navicula.pl

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 Niniejsze zapytanie stanowi rozeznanie rynku i może być podstawą wyboru ewentualnego

Wynajmującego na podstawie zasady konkurencyjności.

 Najemca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn.

 

Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w „Wytycznych w zakresie  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia  19 09.2016r. 

 1. Zakres zamówienia  obejmuje w szczególności:
 • Najem 3 sal o powierzchniach odpowiednio ok.: 16-18 m2, 10-12m2 i 12-16 m2, w tym jeden z przeznaczeniem na gabinet lekarski, w dni powszednie i w wyznaczone soboty, w godz. od 8 do 19.
 • Minimalne wyposażenie sal:

- gabinet lekarski: leżanka, stół, 2 krzesła, biurko, szafka zamykana, regał na pomoce terapeutyczne różnej wielkości oraz  dostęp do umywalki,

-pozostałe sale terapeutyczne: 2 stoły i 8 krzeseł, biurko, szafka zamykana, regał na pomoce na terapeutyczne różnej wielkości,

 • Dostęp do sanitariatu dla beneficjentów i personelu projektu,

·         Sale muszą  posiadać odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego i oświetlenia oraz   przynajmniej jedno gniazdko prądowe,

·         Sale powinny mieć dostęp do internetu  oraz  jedno gniazdo do podłączenia komputera lub laptopa.

 1. Pozostałe warunki realizacji najmu : 
 1. Wynajmujący powinien zapewnić najemcy możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do zapewnienia czystości w wynajmowanych salach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sal.
 3. W cenę najmu należy wliczyć pełne koszty eksploatacji sal.

 

 1. Pozostałe warunki dotyczące oferty:

Rozliczenie wynajmu odbywać się będzie co miesiąc z dołu, na podstawie rachunków za wykonanie usługi w cyklu miesięcznym na podstawie zaproponowanej stawki za m2 wynajmowanej powierzchni..

Oferta winna być opatrzona podpisem oferenta oraz datę sporządzenia.

 1. Termin składania ofert:

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie oferty do dnia     26.05.2017 r. godz. 10 na piśmie w sekretariacie Fundacji NAVICULA Łódź, ul. K. Cedry 2 lub faxem na nr 42 611 83 45.

 1. Kryterium wyboru oferty: najniższa stawka za m2 powierzchni.
 1. Rozpatrzenie ofert:

Oferent składając ofertę winien przedstawić następujące dokumenty:

a)       Formularz oferty – zał. nr 1,

b)       Dokument potwierdzający uprawnienia do budynku, gdzie będą wynajmowane sale.

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia 26 maja 2018r., w tym samym dniu oferenci zostaną poinformowani o podjętej decyzji.

Przesłane przez Państwa oferty traktowane będą jako wiążące przez 30 dni od daty rozpatrzenia ofert.

 1. Informacja w sprawie umowy:

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta  umowa najmu/użyczenia.  

  

Z poważaniem

Załączniki

-  załącznik nr 1 – formularz oferty

 

 

 

 

2017-04-14 

logotyp 

Projekt RPO nr RPLD.09.02.01-10-B012/16 „BŁĘKITNY PORT – kompleksowe wsparcie osób ze spektrum autyzmu”

 

 

Cele projektu: Celem naszego projektu jest poprawa dostępu do usług opiekuńczo-medycznych mieszkańcom województwa łódzkiego, w wieku powyżej 3 lat, cierpiącym z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych, w szczególności zaburzeń ze spektrum autyzmu, szczególnie dla posiadających status osoby niesamodzielnej i niepełnosprawnej. Wsparciem zostanie objętych 90 osób, w tym 76 chłopców i 14 dziewczynek. Swój cel będziemy realizować poprzez rozwój prowadzonego już dziennego oddziału opieki dla osób, które wymagać będą codziennej opieki, jak również poprzez działania zespołu leczenia środowiskowego. Nasze wsparcie będziemy świadczyć w oparciu o przygotowany dla każdego uczestnika projektu indywidualny program terapeutyczny obejmujący m.in. wsparcie psychologiczne, wsparcie psychiatryczne, rehabilitację społeczną, terapię logopedyczną, terapię zajęciową. Pacjenci będą mogli uczestniczyć także w Klubie Pacjenta, gdzie poza sesjami terapeutycznymi będą mogli spędzać swój czas wolny i integrować się z innymi uczestnikami projektu. Wsparcie będzie dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Planowane efekty: Całość podjętych przez nas działań przyczyni się do poprawy dostępu do usług opiekuńczo-medycznych oraz adaptacji społecznej uczestnika projektu, w tym: wdrażania go do pełnienia ról społecznych, motywowania, pomocy w kontynuowaniu nauki. W rezultacie realizacji projektu liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu będzie wynosić 19, natomiast liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu po opuszczeniu programu będzie wynosić 9 osób. Działania projektu dotyczą głównie zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin poprzez prowadzenie miejsc opieki w dziennych formach.

 

Czas trwania projektu: od czerwca 2017 r. do końca maja 2020 r.

 

Wartość projektu: 1 925 947,68 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 708 219,68 zł

 

 

 

 

Harmonogram wsparcia

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017-04-12

PFRON wersja podstawowa RGB-01
 

 

 „Przystań dla Autyzmu III”

 

 

 

Navicula-Centrum w Łodzi od wielu lat realizuje projekt ,,Przystań dla Autyzmu”

 

Aktualny projekt: „Przystań dla Autyzmu III”

Data rozpoczęcia: 01.04.2017

Data zakończenia: 31.03.2019

 


Projekt ,,Przystań dla Autyzmu III” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest systematyczne minimalizowanie deficytów rozwojowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W projekcie główny nacisk stawiany jest na umiejętność komunikowania się z otoczeniem, samodzielność w zakresie samoobsługi, budowanie relacji społecznych, umiejętność przebywania w większej grupie ludzi i naukę współpracy w zespole rówieśniczym, co w rezultacie wpłynąć powinno na lepsze funkcjonowanie ogólne Beneficjentów w środowisku. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby z diagnozą ASD i orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Warunki rekrutacji :

 

Dla minimum 85 % beneficjentów będzie to kontynuacja realizacji projektu w PFRON pn. "Przystań dla autyzmu II". Pozostali beneficjenci będą rekrutowani z Poradni Leczenia Autyzmu z NAVICULA – Centrum w Łodzi. Czas: Rekrutacja nowych beneficjentów rozpocznie się na 3 tygodnie przed startem projektu i trwać będzie w zależności od potrzeb aż do końca roku. Rekrutacja przebiegać będzie w następujący sposób:

 

- wywieszenie ogłoszeń o realizowanym projekcie oraz sposobie rekrutacji w siedzibie projektodawcy

 

- telefoniczne lub osobiste przekazanie informacji o projekcie i sposobie rekrutacji opiekunom z listy wskazanej przez Poradnię Leczenia Autyzmu w NAVICULA – Centrum w Łodzi.

 

- przyjęcie beneficjenta ostatecznego do projektu następuje w wyniku podpisania deklaracji uczestnictwa – po wcześniejszym dostarczeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 orzeczenia o znacznym bądź też umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – wyjątek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności ze względu na upośledzenie umysłowe).

 

 

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane  jest indywidualnie i w grupach w zakresie:

 -terapii zajęciowej,

-terapii logopedycznej,

-terapii pedagogicznej,

-Integracji Sensorycznej,

 -treningu funkcjonowania codziennego,

-zajęć sportowych,

 -animacji czasu wolnego,

 -biofeedback,

 -treningu uwagi słuchowej,

 -komputerowego treningu funkcji poznawczych,

 -pomoc psychologiczej,

 -dogoterapii.

 

 

Rok

2018

2019

 

Miesiąc

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

Czas trwania całego projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Podzadania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

W sposób ciągły od początku trwania projektu prowadzenie

rehabilitacji osób niepełnosprawnych terapii indywidualnej i grupowej

beneficjentów ostatecznych projektu (zadania merytoryczne -

prowadzenie form terapii przez pracowników, zleceniobiorców oraz

wykonawców usług)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Obsługa techniczna uczestników

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3

Organizacja pobytu i wyżywienia beneficjentów projektu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Prowadzenie rekrutacji (najintensywniej w pierwszych miesiącach

pierwszego okresu finansowania projektu, potem rekrutowanie nowych

beneficjentów w przypadku rezygnacji z projektu beneficjenta

wcześniej przyjętego)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania oraz merytorycznej

dokumentacji projektowej (działanie wg potrzeb)

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

1.6

Modyfikowanie na bieżąco zajęć rehabilitacyjnoterapeutycznych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7

Obsługa projektu (koordynacja, obsługa administracyjna i księgowokadrowa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.8

Zakup usług zewnętrznych - dogoterapia

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.9

Zakup usług zewnętrznych - indywidualna stymulacja polisensoryczna

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

1.10

Zakup sprzętu, pomocy i materiałów niezbędnych do prowadzenia

terapii

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


logo MaxMary

 

 

Wolontariat Koleżeński ,,Mary i Max "

 

 

Łódź, dnia 23.08.2016 r.

Numer sprawy: 2/2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi informuje,
że w postępowaniu na na
roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II,jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

IMPROFEX Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 140

93 – 410 Łódź

               Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podaję informację
o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty:

Oferta Nr 1

"NOWATOR" Spółka z o.o.

91-341 Łódź

ul. Brukowa 26

Ocena oferty w kryterium „Cena” – 74,70 pkt

Ocena oferty w kryterium „Okres gwarancji” – 10 pkt

Łączna punktacja – 84,70 pkt

Oferta Nr 2

IMPROFEX Sp. z o.o.

93 – 410 Łódź

ul. Pabianicka 140

Ocena oferty w kryterium „Cena” – 90,00 pkt

Ocena oferty w kryterium „Okres gwarancji” – 10 pkt

Łączna punktacja – 100 pkt

Prezes Zarządu

Krajowego Towarzystwa Autyzmu

Oddział w Łodzi

Anna Rozetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.navicula.pl

 

Łódź: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej - etap II.
Numer ogłoszenia: 154805 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi , ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 680 21 00, faks 42 680 21 01.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.navicula.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej - etap II..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmować będzie swym zakresem Wykonanie zaleceń przeciwpożarowych dostosowania do standardów p.poż w zakresie wymiany drzwi przeciwpożarowych o wym. 90x200 z atestem o odporności EI30 na parterze i piętrze - 10 szt wymiany drzwi przeciwpożarowych o wym. 80x200 z atestem o odporności EI30 10 szt; do piwnicy - 1 szt poszerzenie otworów drzwiowych i montaż drzwi zwykłych o wym. 90x200 na piętrze budynku - 3 szt poszerzenie i podwyższenie otworu przejściowego w piwnicy o wym. 100x210- 1 szt przebudowy przedsionka wejściowego z wymianą drzwi wejściowych (wym. skrzydeł 90+50 x 200) naprawy schodów i spocznika zewnętrznego oraz pochylni przed głównym wejściem wykonania spocznika w przejściu do stołówki oraz przesunięcie drzwi wykonania poszerzenia otworu w przejściu na zaplecze kuchenne. Wykonanie instalacji wodociągowej dla zasilania hydrantów wewnętrznych ppoż - niezależny przewód zasilający w pomieszczeniach piwnicy i pion w odrębnych strefach ppoż plus hydranty zlokalizowane w szafkach ściennych ma parterze i piętrze budynku Zamawiający zaleca dokonanie wizji w budynku przed przystąpieniem do przygotowania ofert. Wymagania dotyczące robót wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp. i ppoż. roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń Wykonawca wykona zamówienie z materiałów własnych, Wykonawca użyje do realizacji umowy, wyrobów i surowców dopuszczonych do użytkowania w budownictwie, posiadających odpowiednie atesty, o odpowiedniej jakości, materiały użyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. Wymagania stawiane Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z profesjonalną wiedza techniczną, z zasadami sztuki budowlanej, przepisami przeciwpożarowymi i bhp oraz obowiązującymi normami technicznymi, przepisami prawa, wyznaczenie do wykonania robót w ramach umowy pracowników posiadających wymagane zgodnie z przepisami uprawnienia, wiedze fachową oraz doświadczenie w realizacji robót o podobnym charakterze i zakresie, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie mogą doznać Zamawiający i pracownicy Zamawiającego, jak również osoby trzecie w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, zastosowania materiałów posiadających stosowne certyfikaty i atesty oraz spełniające normy przewidziane przepisami prawa, zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalnego w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, prowadzenie robót w sposób nie zagrażający mieniu Zamawiającego, zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania, skompletowania i przekazania Zamawiającemu atestów materiałowych, ustalenie z Zamawiającym harmonogramu prac, terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z: postanowieniami umowy, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz sukcesywne usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, nieczystości i urządzeń prowizorycznych, a także ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, segregowanie, składowanie i unieszkodliwienie wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.) oraz ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) oraz pokrywanie bieżących kosztów wywozu nieczystości stałych powstałych w związku z wykonywaniem robót, kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zapewnienie w trakcie wykonania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków w trakcie wykonywania robót, wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w przedmiarach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte wykonanie umowy, przekazanie Zamawiającemu nie później niż w terminie odbioru końcowego - odpowiedniej, podpisanej karty gwarancyjnej, ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy oraz wykonane roboty, sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie robót oraz zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zapewnienie nadzoru wykonawczego, uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji, urządzeń, wszelkich przedmiotów znajdujących się w obiekcie lub jego okolicach, a także samego obiektu - do ich naprawienia i doprowadzenia na własny koszt do stanu poprzedniego, także jeżeli szkoda wynikła z nienależytego wykonania zabezpieczenia, umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli robót, w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach, współpraca i koordynacja prac podwykonawców, w tym ustalenie technicznych i terminowych warunków realizacji robót w sposób eliminujący wszelkie spory, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia odbioru końcowego robót, zgłoszenie w sposób zgodny z umową robót do odbioru i uczestniczenie w ich dokonaniu, usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie trwania robót i przy odbiorach oraz w trakcie gwarancji jakości i rękojmi - w terminie (odpowiednio) określonym w umowie lub uzgodnionym z Zamawiającym. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: Zamawiający będzie na bieżąco, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, przekazywał Wykonawcy poszczególne pomieszczenia, jednak ich przekazywanie będzie uzależnione od możliwości zapewnienia pracownikom i podopiecznym Zamawiającego, pomieszczeń zastępczych, Wykonawca zobowiązany jest każdego dnia po zakończeniu pracy doprowadzić pomieszczenia w których realizowane będą roboty do stanu czystości, tak aby praca Zamawiającego odbywała się bez zakłóceń. Wynagrodzenie Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy po wystawieniu faktury w terminie do 30 dni po dostarczeniu jej do siedziby Zamawiającego. Podstawa do wystawienia faktury będzie protokół odbioru ostatecznego. Odbiór wykonanych prac odbywać się będzie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli gwarancji na cały przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zrealizowanych prac, Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwione będą z należytą starannością w terminie 14 dni od zgłoszenia, Okres gwarancji na urządzenia i użyte materiały muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów i liczone będą od daty odbioru bez zastrzeżeń całości zamówienia, Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokółem odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w okresie gwarancji, bez uzyskania dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego przeglądów gwarancyjnych wykonanych prac..

 

II.1.5)

 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 50 procent wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.11.10.00-8, 45.11.13.00-1, 45.26.30.00-4, 45.43.10.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.42.11.00-5.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór, załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych-wzór, załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone-wzór, załącznik nr 4 do SIWZ. Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór, załącznik nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór, załącznik nr 2 do SIWZ i oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór, załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrazić w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór, załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Okres gwarancji - 10

 

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Wszystkie postanowienia zawierają Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, wystąpienie warunków, odmiennych od przyjętych w dokumentacji adaptacyjnej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, wystąpienie siły wyższej, wystąpienie zmian w przepisach prawa, wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.navicula.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Łódź ul. Chocianowicka 108 93-460 Łódź.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Łódź ul. Chocianowicka 108 93-460 Łódź Sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Łódź, dnia 25.07.2016 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Wszystkich Wykonawców uczestniczących w niniejszym przetargu obowiązuje działanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) zwanej w dalszej części tego dokumentu ,,Ustawą” wraz z przepisami wykonawczymi do Ustawy.

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nazwa zamówienia:

 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II.

 

I. Postanowienia ogólne

 

Numer sprawy: 02/2016

 

 1. Przedkładając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. Wykonawcy są zobowiązani dokładanie zapoznać się i zastosować do wszystkich instrukcji, formularzy i warunków umowy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty przetargowej. Zamawiający nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

5. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

 

II. Nazwa oraz adres Zamawiąjącego

 

Nazwa Zamawiającego Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

 

Adres Zamawiającego ul. Chocianowicka 198

 

Kod Miejscowość 93-460Łódź

 

Telefon: 42 680 21 00,

 

Faks: 42 680 21 01,

 

Adres strony internetowej www.navicula.pl

 

Adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Adres do korespondencji 93-460 Łódź

 

ul. Chocianowicka 198

 

Godziny urzędowania: pon-pt. od godz. 8:00 do 16:00

 

na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w dniu 12.07.2016 r.

 

III. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

 

CPV 45262300-4 Betonowanie

 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

 

CPV 45410000-4 Tynkowanie

 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

 

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198 do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiarze Robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania
  i Odbioru Robót Budowlanych.

 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu planowanych robót
  i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak
  o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów technologii itp. opisanych w opisie planowanych robót
  i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

 4. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do:

 

a) zabezpieczenia i chronienia swojego mienia na własny koszt,

 

b) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu,

 

c) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, nocnych, w sobotę, niedziele i święta. Zamawiający w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót, dopuści prowadzenie prac w godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele,

 

d) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.) oraz zapisami STWiORB,

 

e) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy      Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Zamawiający nie zamierza wskazywać obowiązku osobistego wykonywania przez      Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 

V. Zamówienia uzupełniające

 

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielenia z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

VI. Termin wykonania zamówienia

 

1) termin rozpoczęcia wykonania robót budowlanych – od dnia podpisania umowy

 

2) termin zakończenia robót budowlanych – 30.09.2016 roku

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określone w pkt. 2 poniżej.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

 

W szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

 

i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o tym samym charakterze co przedmiot zamówienia. Każda o wartości co najmniej 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.

 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.

 

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły ,,spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów lub oświadczeń załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki.

 

4. Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

 

Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy.

 

5. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2 oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 2 muszą spełniać Wykonawcy łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 184 ze zm.) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami biorącymi udział w niniejszym postępowaniu.

 

8. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodnił, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

 

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ),

 

2) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrazić
w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się
o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

 

c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

 

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia,

 

3) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 3 do SIWZ)

 

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ),

 

2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór, załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie
i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku.

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

- poświadczenie,

 

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa.

 

3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ)
i oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór, załącznik nr 8 do SIWZ).

 

4. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ).

 

5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ( wzór, załącznik nr 3 do SIWZ),

 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6:

 

a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby, uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

 

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wzór, załącznik nr 5 do SIWZ).

 

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do udostępnienia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

12. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 11 składają wspólnie ofertę, przy czym:

 

a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdz. VII od pkt 1 do pkt. 4 powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie),

 

b) oświadczenia lub dokumenty wskazane w rozdz. VII pkt. 5 i pkt. 10 muszą być złożone osobno przez każdego z Wykonawców.

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem
pkt. 3.

 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.

 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres e – maila, podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. 4 oświadczył, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

 

6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

 

Oddział w Łodzi

 

ul. Chocianowicka 198

 

93-460 Łódź

 

7. W sprawach procedury przetargowej oraz przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z: Ewą Jochymską

 

numer telefonu: 42 611 83 45 wew. 107, w godz. 9.00 – 15.00 do dnia 02.08.2016 r. włącznie,

 

Maciej Wieczorek tel. 504 141 475 od dnia 03.08.2016 r.

 

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.navicula.pl zakładka – projekty i akcje), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

4. Wszelkie uzupełnienia, ustalenia, zmiany terminów, jak również pytania od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

5. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami poprzez stronę internetową, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.navicula.pl zakładka – projekty i akcje).

 

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

XI .Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

XII. Termin związania ofertą

 

1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuży jednak niż 60 dni.

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert

 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Oferta wraz załącznikami musi być czytelna.

 

 1. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 2. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, powinny być parafowane przez Wykonawcę.

 

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

 

9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu zastrzegał, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez:

 

1) złożenie oświadczenia o nieupublicznieniu zastrzeżonych informacji,

 

2) wykazanie jaką stanowią wartość:

 

a) techniczną,

 

b) technologiczną,

 

c) organizacyjną,

 

d) lub inną.

 

3) jakie podjął Wykonawca kroki/działania celem zachowania ich poufności.

 

Zamawiający nie uzna za wystarczające wyjaśnienie, co do podjętych kroków samego faktu włożenia dokumentów do koperty i opisanie ich ,,tajemnica przedsiębiorstwa”.

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wyczerpie procedury, co do zastrzeżonych informacji Zamawiający, po poinformowaniu Wykonawcy odtajni informacje.

 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

11. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycję alternatywną spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 

12. Podwykonawstwo - Wykonawca, musi wskazać w Załączniku nr 1 części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji Zamawiający uzna, że całość zamówienia zostanie wykonana przez Wykonawcę siłami własnymi.

 

13. Na ofertę składają się:

 

a) formularz oferty ( wzór, załącznik nr 1 do SIWZ),

 

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg. załączonego wzoru (wzór, załącznik nr 2 do SIWZ),

 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór, załącznik nr 3 do SIWZ),

 

d) wykaz robót (wzór, załącznik nr 4 do SIWZ),

 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – ( wzór, załącznik nr 5 do SIWZ),

 

g) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,

 

h) w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – (wzór, załącznik nr 7 do SIWZ) wykaz zakresu usług zleconych Podwykonawcom,

 

i) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – (wzór, załącznik nr 8),

 

j) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium, Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

14. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:

 

a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) i składają pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, do pełnienia funkcji pełnomocnika (lidera – partnera wiodącego). treści pełnomocnictwa będzie wynikał zakres umocowania i równocześnie będzie ono potwierdzeniem solidarnej odpowiedzialności podmiotów za realizację przedmiotu zamówienia,

 

b) wszystkie dokumenty oferty wspólnej, z wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – podpisuje pełnomocnik ( lider ), natomiast w miejsce pieczęci Wykonawcy należy wpisać nazwę np. konsorcjum. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może być podpisane osobiście przez Wykonawcę lub w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika (lidera) jeżeli został on upoważniony do dokonania tej czynności,

 

c) wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem,

 

d) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jako Wykonawcy składający ofertę wspólną.

 

XIV. Miejsce oraz termin składania ofert

 

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy
ul. Chocianowickiej 198 w rejestracji, w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 roku,
do godz. 12.00.

 

Godziny pracy sekretariatu: pon.-pt. 8.00-16.00.

 

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź oraz opisane:

 

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

 

Oddział w Łodzi

 

93-460 Łódź ul. Chocianowicka 198

 

Numer sprawy: 2/2016

 

Oferta na:

 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II

 

Nie otwierać przed dniem 17.08.2016 roku do godz. 12.15

 

3. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,, ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 

6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,, WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 

XV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocianowickiej198, w Łodzi, w dniu 17.08.2016 roku o godz. 12:15.

 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm ), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

 

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia uwzględnić inne opłaty
i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

 

2. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich kosztów nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

 

3. Wykonawca obliczając cenę musi uwzględnić w ofercie wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót – Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w rozdziale XIV.

 

4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisie planowanych robót, STWiORB.

 

5. W cenie należy uwzględnić między innymi koszty robót przygotowawczych i porządkowych, wysypiska i tymczasowego składania, prowadzenia gospodarki odpadami.

 

6. Wykonawca określa cenę na podstawie przekazanych przez Zamawiającego: opisu planowanych robót, STWiORB oraz innych wymagań i dokumentów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

7. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

 

8. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

9. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

10. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokości ceny, w szczególności w zakresie:

 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami),

 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 

11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

 

12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

13. W przypadku, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena dolicza się podatek od towarów
i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 

14. Zaleca się, przed ustaleniem ceny ofertowej, odwiedzenie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem placówki i sprawdzenie miejsca przyszłej realizacji zamówienia w celu oceny uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty.

 

15. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty obowiązywać będzie przez okres ważności umowy i pozostanie niezmieniona.

 

XVII. Waluta zamówienia

 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).

 

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

 

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

 

a) kryterium – Cena oferty ,,C” – waga 90% (90% = 90 pkt.)

 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (90 pkt.) otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 

C = Cn / Co x 90 pkt.

 

gdzie:

 

Cn - cena brutto oferty najtańszej

 

Co - cena brutto oferty ocenianej

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt.

 

b) kryterium - Okres gwarancji ,,G” – waga 10% (10% = 10 pkt.)

 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (10 pkt.) otrzyma Wykonawca, który
zaproponuje najdłuższy termin gwarancji podany przez Wykonawcę w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), natomiast
pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejsza liczbę punktów obliczona zgodnie
z poniższym wzorem:

 

G = Gn /Go x 10 pkt.

 

gdzie:

 

Gn - okres gwarancji w ofercie badanej

 

Go - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

 

UWAGA:

 

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji.

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości, o którym mowa wynosi 24 miesiące od dnia protokólarnego odbioru końcowego robót. Jeżeli Wykonawca
zaproponuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, to jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

c) ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby
punktów przyznanych w każdym z podkryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.

 

Lp = C + G

 

gdzie:

 

Lp - liczba punktów uzyskanych przez oferenta

 

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

 

G – liczba punktów uzyskana w kryterium „Okres gwarancji”

 

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

XIX. Wyjaśnienia oferty

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

 

XX. Poprawa w treści ofert

 

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

 

a) oczywiste omyłki pisarskie,

 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

 

2. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, o poprawkach w ofercie.

 

XXI. Odrzucenie oferty

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 

a) jest niezgodna z Ustawą,

 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem rozdz. XX ust. 1 pkt. c.,

 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 

d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,

 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdz. XX ust. 1 pkt. c, Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia,

 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XXII. Wybór najkorzystniejszej oferty

 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria określone w rozdz. XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tzn. uzyska największą łączną liczbę punktów.

 

2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

XXIII. Zawiadomienia o dokonanym wyborze

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

 

XXIV. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

 

XXV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem/drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

 1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 2 % łącznej wartości umowy brutto.
  2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
  następujących formach:

 

1) pieniądzu;

 

 1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

 

3) gwarancjach bankowych;

 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
  bankowy wskazany przez Zamawiającego. w dniu podpisania umowy.
 2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
  oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
  przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
 5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp.
 6. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na
  zasadach określonych w art.151 ustawy Pzp. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie
  roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 

XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 

 1. Środki ochrony prawnej ( Odwołanie, Skarga do Sądu ) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes
  w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 

c) odrzucenie oferty odwołującego,

 

w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

4. W przypadku:

 

a) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

 

b) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie Wykonawca może
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

 

a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

 

b) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego – www.navicula.pl

 

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

9. Jeżeli Zamawiający mimo obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 

12. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

 

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

 

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

 

15. Kopie odwołania Zamawiający:

 

a) przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 

b) zamieści również na stronie internetowej – www.navicula.pl; jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

 

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

 

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

 

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ,, Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198.

 

XXVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 

1. Wszystkie postanowienia zawierają Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik
nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

2. Umowa pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej.

 

 1. 3Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:

 

 1. wystąpienie zamówień dodatkowych, spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp,

 2. wystąpienie warunków, odmiennych od przyjętych w dokumentacji adaptacyjnej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, utrudniających
  terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,

 3. wystąpienie siły wyższej,

 4. wystąpienie zmian w przepisach prawa,

 5. wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

 6. wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

 

 1. Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

 

XXIX. Podwykonawcy

 

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest o wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

 

XXX. Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

 

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 

a) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

 

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,

 

c) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego,

 

d) Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treść złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,

 

e) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

 

3. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być udostępnione.

 

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy, Zamawiający zleci zakładowi ksero, który wystawi fakturę Wykonawcy za wykonaną usługę. Koszty kserowania ponosi Wykonawca.

 

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. nr 223 poz. 1458 ) oraz Kodeksu cywilnego.

 

Prezes KTA Oddział w Łodzi

 

Anna Rozetti

 

Załączniki:

 

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu    określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu   określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 7 – Zakres robót zleconych Podwykonawcom

8.Z                          Załącznik nr 8 - Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu    zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 9– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Przedmiar robót

Załącznik nr 11.1 - Architektura

Załącznik nr 11.2 - Rysunek- Piwnica

Załącznik nr 11.3 - Rysunek - PARTER

Załącznik nr 11.4 - Rysunek - PIĘTRO

Załącznik nr 11.5 - Rysunek - BALUSTRADA

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r.

 

Numer sprawy: 2/2016

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II.

 

Zmiana treści SIWZ prowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

1) treść rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia

 

w pkt 1 - Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV)

 

Zamawiający dodaje:

 

45 33 22 00 – 5 roboty instalacyjne hydrauliczne

 

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku numer 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

 

2) treść rozdziału XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Miejsce i termin składania ofert

 

w pkt 1 jest:

 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy
ul. Chocianowickiej 198 w rejestracji, w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 roku,
do godz. 12.00.

 

Godziny pracy sekretariatu: pon.-pt. 8.00-16.00.

 

w pkt 1 powinno być:

 

Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi przy
ul. Chocianowickiej 198 w rejestracji, w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 roku,
do godz. 12.00.

 

Godziny pracy sekretariatu: pon.-pt. 8.00-16.00.

 

w pkt 2 jest:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź oraz opisane:

 

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

 

Oddział w Łodzi

 

93-460 Łódź ul. Chocianowicka 198

 

Numer sprawy: 2/2016

 

Oferta na:

 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II

 

Nie otwierać przed dniem 17.08.2016 roku do godz. 12.15

 

w pkt 2 powinno być:

 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź oraz opisane:

 

Nazwa ( firma ) Wykonawcy

 

Adres Wykonawcy

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

 

Oddział w Łodzi

 

93-460 Łódź ul. Chocianowicka 198

 

Numer sprawy: 2/2016

 

Oferta na:

 

Roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – etap II

 

Nie otwierać przed dniem 19.08.2016 roku do godz. 12.15

 

3) treść rozdziału XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Miejsce oraz termin otwarcia ofert

 

w pkt 1 jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocianowickiej198, w Łodzi, w dniu 17.08.2016 roku o godz. 12:15.

 

w pkt 1 powinno być:

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocianowickiej198, w Łodzi, w dniu 19.08.2016 roku o godz. 12:15.

 

Prezes KTA Oddział w Łodzi

 

Anna Rozetti

 

 

 

 

 

 Proszę kliknąć w tytuł, aby otworzyć plik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-10-30

 

Łódź, dnia 30.10.2015 r.

Krajowe Towarzystwo autyzmu Oddział/Łódź

93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 198

Numer sprawy: 1/2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na „Dostosowaniu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej – II etap”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

IMPROFEX Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 140

93-410 Łódź

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.

WYKONAWCA

PUNKTACJA W KRYTERIUM CENA

PUNKTACJA W KRYTERIUM OKRES GWARANCJI

ŁĄCZNA PUNKTACJA

1

IMPROFEX Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 140

93-410 Łódź

95,00

5,00

100,00

2

NOWATOR Sp z o.o.

ul. Brukowa 26

91-341 Łódź

77,09

5,00

82,09

3

ABiD R. Majcher

ul. Łąkowa 11

90-562 Łódź

75,31

5,00

80,31

KTA O/Łódź

Ewa Jochymska

 

 

2015-10-09

 

Łódź: Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej - etap II
Numer ogłoszenia: 268694 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi , ul. Chocianowicka 198, 93-460 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 680 21 00, faks 42 680 21 01.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, położonego w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198, do standardów ochrony przeciwpożarowej - etap II.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 198 do standardów ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wykonanie dodatkowej instalacji wodociągowej dla zasilania hydrantów wewnętrznych ppoż. dn 25 mm do wewnętrznego gaszenia pożaru - wykonanie niezależnego poziomego przewodu zasilającego w piwnicy - wykonanie dwóch przewodów pionowych w odrębnych strefach ppoż., - instalacja hydrantów w szafkach ściennych we wnękach na parterze i piętrze. 2) Wykonanie instalacji elektrycznej systemu oddymiania - II klatki schodowej - bocznej w tym: - montaż centralki oddymiania RZN - montaż czujek dymowych - montaż przycisków oddymiania i przewietrzania - podłączenie siłownika klapy dymowych i otwierania okna - wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami układu - wykonanie odpowiednich pomiarów. 3) Wykonanie prac remontowo-budowlanych w II klace schodowej - bocznej, łącznika kuchni i jadalni, sali ogólnej oraz w korytarzu w tym: - wydzielenie części kuchennej od korytarza drzwiami ppoż, - wykonanie podestu przy tych drzwiach ppoż. od strony kuchni - przesunięcie drzwi od stołówki - montaż w II klatce schodowej - bocznej klapy oddymiającej (klapa w posiadaniu zamawiającego) - oddzielenie piwnicy ścianką działową - montaż drzwi ppoż. na klatce schodowej - wykonanie kanału wentylacyjnego z piwnicy - wykonanie prac wykończeniowych w remontowanych pomieszczeniach i na klatce schodowej..

 

II.1.5)

 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 45.26.19.10-6, 45.26.25.00-6, 45.42.11.00-5, 45.44.21.00-8, 45.45.30.00-7.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2015.