OPP 1%

00000000000000000000000000000000.png 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

 Sprawozdanie za rok 2020

- Wprowadzenie do sprawozdania

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 


 

 

 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

 

 Sprawozdanie za rok 2019

 

- Wprowadzenie do sprawozdania

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 


 

 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

 Sprawozdanie za rok 2018

 

 

- Wprowadzenie do sprawozdania

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 


 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

 Sprawozdanie za rok 2017

 

 

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

- Bilans

- Rachunek zysków i strat

- Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 


 

 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

Sprawozdanie za rok 2016

 

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

 

 

 

 


 

 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi

Sprawozdanie za rok 2015

 

 

- Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia