Zaburzenia współwystępujące z ASD

W odniesieniu do całościowych zaburzeń rozwoju o chorobach i zaburzeniach współistniejących możemy mówić w rozumieniu dwojakim. Po pierwsze możemy mieć na myśli choroby czy zespoły uwarunkowane genetycznie, w których obraz kliniczny może spełniać kryteria całościowego zaburzenia rozwoju pod postacią autyzmu klasycznego lub atypowego. Do takich chorób należą:

- Stwardnienie guzowate (ASD występuje u 25 %)

- Zespół kruchego chromosomu X ( 30%)

- Zespół Smith- Lemli- Opitz (ponad 60 %)

- Zespół Angelmana (ponad 50 %)

- Zwiększone ryzyko wystąpienia ASD (autism syndrom disorder) występuje również w:

- Chorobie Recklinghausena

- Zespole Williego- Pradera

- Dystrofii mięśniowej Duchenne’a

- Zespole Downa

Po drugie, dziecko może spełniać kryteria całościowego zaburzenia rozwoju i jednocześnie prezentować różnego rodzaju zaburzenia współwystępujące, do których należą:

- ADHD

- dysgrafia

- dysleksja

- dyspraksja lub rozwojowe zaburzenie koordynacji

- echolalia

- pozawerbalne zaburzenia uczenia się

- obsesyjne zaburzenie kompulsywne

- Zespół Tourette’a

- motoryczny (ruchy)

- głosowy (dźwięki, wyrazy)

- behawioralny (czynności)

Do klasycznych symptomów pozwalających na rozpoznanie całościowego zaburzenia rozwoju oraz w/w zaburzeń z nim współwystępujących bardzo często dołączają się również innego rodzaju problemy somatyczne i behawioralne, do których w szczególności należą:

- niechęć do jedzenia lub bardzo ograniczony repertuar żywieniowy

- problemy ze snem

- bóle brzucha

- biegunki lub zaparcia

- niewrażliwość na ból

- częste infekcje górnych dróg oddechowych

- często pojawiająca się wydzielina z nosa

- reakcje alergiczne

- wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe

- agresja

- autoagresja