home-6-ikon-szarych

Kontakt w sprawie szkoleń

Informacji w sprawie szkoleń udziela: Milena Król – koordynator d/s szkoleń Navicula Centrum psychoedukacja@navicula-ankieta.fototim.pl poniedziałek, środa w godzinach:  13.00-14.00 czwartek w godzinach 12.00-13.00 Tel. 42 611 83 45

Proces diagnostyczny w całościowych zaburzeniach rozwoju

  Diagnozę w kierunku całościowego zaburzenia rozwoju powinien robić zespół specjalistów, w specjalnie skonfigurowanych warunkach lokalowych, przy użyciu odpowiednich pomocy diagnostycznych. Diagnozę nozologiczną stawia lekarz – psychiatra dziecięcy w oparciu o: wywiad lekarski z rodzicami, obserwację własną pacjenta oraz opinię dotyczącą diagnozy funkcjonalnej dziecka, konstruowanej przez psychologa – diagnostę, który przy współpracy z innymi specjalistami ( logopeda, …

Proces diagnostyczny w całościowych zaburzeniach rozwoju czytaj więcej »

Planowanie terapii

  PLANOWANIE TERAPII   Planowanie optymalnego procesu terapeutycznego dla danego pacjenta uzależnione jest od: ■ stopnia nasilenia i  mnogości zaburzeń charakterystycznych dla autyzmu, utrudniających funkcjonowanie dziecka ■ istnienia lub nie oraz stopnia nasilenia zaburzeń współwystępujących typu agresja, autoagresja, ADHD, silne stymulacje i rytuały,   wybuchy złości czy płaczu, dewastacja otoczenia ■ możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem (werbalnego, pozawerbalnego) ■ …

Planowanie terapii czytaj więcej »

Świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne

POMOC W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO___________________________________System opieki zdrowotnej w Polsce powinien obejmować pomocą specjalistyczną osoby z autyzmem. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawiera umowy na świadczenie usług zdrowotnych dla osób z  autyzmem i  innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi. Usługi te są kontraktowane w  ramach Poradni dla Osób z Autyzmem. Także Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zakontraktować świadczenia zdrowotne dla osób z  …

Świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne czytaj więcej »

NAVIGACJA- autorski model terapeutyczny

NAVICULA zatrudnia doskonale przygotowany merytorycznie zespół specjalistów. Wśród ponad 120 osobowej kadry placówki funkcjonuje kilka zespołów superwizyjnych i  szkoleniowych, pod okiem których młoda część załogi stale się uczy dobudowując do swojej wiedzy zdobytej podczas studiów kierunkowych a także podczas szkoleń specjalistycznych praktykę zawodową, dającą właściwą bazę do skutecznych działań terapeutycznych. Placówka w oparciu o wieloletnie …

NAVIGACJA- autorski model terapeutyczny czytaj więcej »

Projekt biomedyczny

PROJEKT  BIOMEDYCZNY   INFORMACJE  OGÓLNE   NAVICULA – Centrum Diagnozy i  Terapii Autyzmu w  Łodzi od  kilku lat we  współpracy z  Wydziałem Chemii  Ekologicznej Politechniki Łódzkiej prowadzi badania naukowe, których celem jest tworzenie programu wsparcia biomedycznego pacjentów z ASD po to, by organizm dziecka możliwie najlepiej funkcjonował od  strony immunologicznej i biochemicznej. Według doniesień literaturowych i konferencyjnych, …

Projekt biomedyczny czytaj więcej »

Proces diagnostyczny

DIAGNOZA   KIEDY I DLACZEGO?   Dlaczego tak ważna jest wczesna diagnoza i szybka skoordynowana interwencja terapeutyczna?       Elementarnym działaniem ograniczającym rozmiary i ciężar niepełnosprawności jest profilaktyka: zapobieganie powstawaniu uszkodzeń organizmu, których skutkiem jest niepełnosprawność (tzw. prewencja pierwszego stopnia) oraz działania terapeutyczne, usprawniające, kompensujące, a także zapobiegające pogarszaniu się stanu (tzw. prewencja drugiego …

Proces diagnostyczny czytaj więcej »

Nawigacja

NAVIGACJA- autorski model terapeutyczny   NAVICULA zatrudnia doskonale przygotowany merytorycznie zespół specjalistów. Wśród ponad 120 osobowej kadry placówki funkcjonuje kilka zespołów superwizyjnych i  szkoleniowych, pod okiem których młoda część załogi stale się uczy dobudowując do swojej wiedzy zdobytej podczas studiów kierunkowych  a także podczas szkoleń specjalistycznych praktykę zawodową, dającą właściwą bazę do skutecznych działań terapeutycznych. …

Nawigacja czytaj więcej »

Przewiń do góry
Skip to content