Objawy niepokojące powyżej 3 roku życia

- wszystkie objawy wcześniej wymienione

+

- brak budowania prostych zdań

- brak zadawania pytań

- brak opanowania treningu czystości ( korzystanie z toalety lub nocnika)

- niechęć do słuchania bajek lub oglądania książeczek

- brak umiejętności bawienia się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem

- brak dzielenia się swoimi spostrzeżeniami z innymi ludźmi

- brak umiejętności podejmowania zabaw tematycznych np:

 • w dom

 • w sklep

- brak zapraszania do zabawy osób dorosłych (opiekunów)

- brak przestrzegania reguł w zabawie np:

 • czekanie na swoją kolej

 • wymiana zabawek

 • pokazanie swojej zabawki

 • nie wyrywanie zabawki innemu dziecku

- brak umiejętności odpowiedzenia na proste pytania np:

 • jak masz na imię/nazwisko?

 • ile masz lat?

 • gdzie twoja mama?

- posługiwanie się mową w sposób, który nie służy porozumiewaniu się

 • echolalia ( powtarzanie tych samych wyrazów lub zdań)

 • używanie mowy niezrozumiałej dla innych

- brak rozumienia prostych dowcipów słownych lub sytuacyjnych

- słaba mimika twarzy

- brak modulacji głosu i akcentu w wypowiedziach

- brak podejmowania konwersacji lub umiejętności jej podtrzymywania ( dziecko zawsze jedynie odpowiada na pytania)

- nadmierne zainteresowanie wybiórczą aktywnością

- chęć podejmowania rozmowy tylko na tematy związane z zainteresowaniami dziecka

 

 

- brak umiejętności współodczuwania emocji osób bliskich

 • radość

 • smutek

 • gniew

 • ból

- brak dostrzegania specyficznych reakcji otoczenia w relacji z dzieckiem np:

 • zniecierpliwienie

 • podśmiewanie się

- prezentowanie zachowań natrętnych lub naruszających cielesność bądź dobre samopoczucie innych np:

 • poszturchiwanie

 • pociąganie za ubranie

 • ocieranie się

 • obwąchiwanie

 • zadawanie wciąż tych samych pytań

 • zadawanie pytań niedyskretnych np.

Dlaczego jesteś gruba?

Dlaczego śmierdzisz?

Dlaczego nie masz włosów?

Po co tu przyszłaś?

 • informowanie głośno o swoich spostrzeżeniach np.:

Ta pani jest gruba.

Ten pan jest łysy.

Ta pani ma dziurawe rajstopy.

Ta pani jest brzydka.

 • wygłaszanie monologów