Objawy niepokojące w różnych okresach rozwoju i dojrzewania

 

Okres szkolny:

- lepsze wyniki w nauce wtedy, gdy nie jest potrzebna współpraca w grupie

- trudności na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas prac manualnych

- dążenie do niezmienności otoczenia czy planu dnia

- wyraźne oznaki zdenerwowania a czasem agresji w sytuacjach nowych, wcześniej niezaplanowanych lub przy nieustalonych wcześniej zmianach

- wymaganie od innych bezwzględnego przestrzegania narzuconych przez siebie lub wspólnie ustalonych wcześniej zasad

- ewidentne problemy w rozumieniu, nawiązywaniu i podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów społecznych

- brak empatii i brania pod uwagę emocjonalnej lub poznawczej perspektywy innych osób

- brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych lub obsesyjna chęć nawiązania tychże kontaktów na siłę

- trudności w nadążeniu za sensem i tokiem rozmowy

- brak wyczucia momentu, w którym można zabrać głos, kiedy należy przerwać wypowiedź i pozwolić wypowiedzieć się innym

- problemy z zachowaniem właściwego dystansu w stosunku do swojego rozmówcy ( zwracanie się na „ty” do dorosłych, siadanie zbyt blisko, odchodzenie w czasie rozmowy od stołu, brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą)

- wygłaszanie swoich sądów na temat osób, których one dotyczą niezależnie od tego czy ich treść może komuś sprawić przykrość bądź wprawić w zakłopotanie

- zadawanie pytań ( często tych samych) nie po to by nawiązać dialog, ale po to aby sprawdzić czy rozmówca zna odpowiedź

- problemy z interpretacją utworów literackich zawierających metaforę, porównania

- częste zaległości w nauce spowodowane poświęceniem zbyt dużej ilości czasu na własne wybiórcze zainteresowania

- łatwowierność, podatność na manipulacje ze strony otoczenia