Objawy niepokojące w różnych okresach rozwoju i dojrzewania

Okres przedszkolny:

- brak zainteresowania nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami

- preferowanie kontaktów z osobami dorosłymi

- nieprawidłowe formy nawiązywania kontaktu z rówieśnikami (np. poprzez przeszkadzanie w zabawie)

- przedmiotowe traktowanie innych dzieci podczas zabawy (kolega nie jest podmiotem zabawy tylko „narzędziem”, które jest do zabawy potrzebne)

- wszelkie sygnały świadczące o braku lub niedostatku empatii oraz problemach z odczytywaniem sygnałów społecznych

- brak wzajemności w relacjach społecznych

- sztywne zafascynowanie: wybranymi osobami, bohaterami bajek, zwierzętami, kolekcjami przedmiotów

- duży zasób słów przy niewspółmiernym rozumieniu ich znaczeń

- hiperleksja – szybka nauka czytania, czasem jeszcze przed zakończeniem rozwoju mowy

- specyficzne uzdolnienia i zainteresowania, które nie wydają się być adekwatne do zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym np.: budowa maszyn i urządzeń, analiza rozkładów jazdy czy odczytów audiogramu, zagadki matematyczne, wyniki rozgrywek sportowych czy struktury molekularne