Objawy niepokojące w różnych okresach rozwoju i dojrzewania

 

Okres niemowlęcy:

- osłabiony kontakt wzrokowy

- niechęć do przytulania się do osób bliskich

- nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne

- osłabiona wrażliwość na bodźce zewnętrzne

- brak wspólnie podzielanej uwagi

- brak wskazywania protodeklaratywnego

- zaburzenia snu

- dziecko zbyt spokojne, które nie absorbuje otoczenia swoją osobą  i jest najbardziej szczęśliwe wtedy, gdy zostaje samo

- dziecko, które w nadmierny sposób koncentruje się na  manipulowaniu jakimś przedmiotem lub obserwowaniu jakiegoś elementu otoczenia, nie zwracając uwagi na ludzi, którzy pojawiają się obok niego

- dziecko bardzo krzykliwe, często płaczące